Nyheter

Vill se fler gröna byggen i kommunen

Nyheter Naturskyddsföreningen i Värnamo kommun efterlyser att politiker tar större ansvar angående hållbart byggande. Det har blivit tydligt efter en enkät som föreningen skickat ut till de lokala partierna med frågor kring miljö, klimat och hållbarhet.

Naturskyddsföreningen i Värnamo kommun efterlyser att politiker tar större ansvar angående hållbart byggande. På bilden syns Mats Hellman och Kerstin Thornell. Foto: Sveriges Radio

– Kommunens vision är ju att vi ska växa väldigt mycket, så det byggs väldigt mycket och vi kan inte bygga hus nu som är omoderna redan när de står klara egentligen, säger Kerstin Thornell på Naturskyddsföreningen i Värnamo.

Naturskyddsföreningens enkät skickades till de lokala partierna redan innan valet 2018. Nu, halvvägs in i mandatperioden, har en uppföljning gjorts.  Trots att det har hänt en del, bland annat genom skapandet av en konkret grönstrukturplan och sökandet efter en reservvattentäkt i kommunen, så är svaren kring framtida exploatering av Apladalen och hållbart byggande mer tveksamma.

– Där svarar många partier att de inte ska ställa krav på de privata byggherrarna, medan vi menar att det faktiskt går. Varför ska inte Värnamo ligga i fronten? Det är inte ett läxförhör, det är ett steg till ett ökat samarbete, att vi ger och tar information,  säger Mats Hellman på Naturskyddsföreningen i Värnamo.

Det finns vissa projekt, exempelvis kring Prostsjön, som fokuserar kring hållbarhet. Räcker inte sådana projekt?

– Nej, absolut inte. Det är inte bara att se ut någon liten yta och tänka att ”där får ekofolket härja, så bygger vi betong och stål överallt”, säger Mats Hellman.

– Här efterlyser vi mer handlingskraft och mod från våra förtroendevalda.  Ta tag i det här nu innan det har byggts för mycket, säger Kerstin Thornell.

Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) säger i en kommentar att kommunen bland annat har anslutit sig till en trähusstrategi som leds av länsstyrelsen och att det har blivit mer aktuellt med träbyggnation nu genom att det nu byggs en fabrik för korslimmat trä i Väröbacka i Varbergs kommun, vilket möjliggör kortare materialtransporter.

Källa: P4 Jönköping

Taggar

Dela