IVO

Vill offentliggöra brister – så svarar kommunen

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan…

Barn fick hjärnskada efter sent kejsarsnitt

Notiser Ett barn fick en hjärnskada i samband med förlossning på ett sjukhus i Kronoberg, rapporterar P4 Kronoberg…

Ska se över och förbättra akutvårdkedjan

Notiser Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag…

Fördröjning ledde till bestående nervskada

Fördröjning ledde till bestående nervskada

Nyheter När en patient fick en sårskada i handen blev en nerv skadad. Eftersom det dröjde innan skadan upptäcktes är det osäkert om den är möjlig att åtgärda fullständigt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Cancerpatient avled av komplikationer efter tarmoperation

Cancerpatient avled av komplikationer efter tarmoperation

Nyheter Vid en operation av en cancerpatient kopplades fel del av tarmen till stomiöppningen på magen. Som en följd av operationen och påföljande händelser avled patienten. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hade metallclips i hjärnan – kunde orsakat skada

Hade metallclips i hjärnan – kunde orsakat skada

Nyheter Region Jönköping anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta då en patient genomgick en behandling - trots att denne hade metallclips inopererade i hjärnan…

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Nyheter Region Jönköpings län anmäler sig själva enligt lex Maria. Detta då två patienter fått fördröjda diagnoser på malignt melanom. I ett av fallen avled patienten…

Vikarie filmade funktionsnedsatt och spred på sociala medier

Nyheter En lex Sarah-anmälan har kommit in till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Det gäller en vårdare som ska ha filmat en brukare och sedan spridit vidare via sociala medier. Vårdaren stängdes först av och är nu sjukskriven - men kommer att erbjudas en annan arbetsuppgift i organisationen…

Larmet: Personal ifrågasätter överläkarens kompetens

Larmet: Personal ifrågasätter överläkarens kompetens

Nyheter En upplysning där allvarlig kritik riktas mot en överläkare på Värnamo sjukhus har kommit in till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Uppgiftslämnaren är kritisk till att ansvariga chefer inte agerar mot överläkaren…

Vårdcentral avbokade tid – patient fick hjärtinfarkt  

Vårdcentral avbokade tid – patient fick hjärtinfarkt  

Nyheter Väntan på ett provsvar fick katastrofala följder för en patient. Nu har händelsen hamnat på inspektionen för vård och omsorg, IVO:s, bord…

Lex Sarah-anmälan mot Fortunagården

Lex Sarah-anmälan mot Fortunagården

Nyheter Brist på kommunikation resulterade i allvarliga konsekvenser för en brukare. Nu har händelsen anmälts…

Sökte för knäsmärta – fick diskbråck 

Nyheter En kommunmedborgares besök hos sjukgymnasten resulterade i en förändrad vardag. Nu har patienten upplyst IVO, inspektionen för vård och omsorg, om händelsen…

Skickade hem patient utan att informera anhöriga

Nyheter Den 3 januari skickades en patient hem från Värnamo sjukhus utan att anhöriga hade informerats. Nu har händelsen anmälts till IVO…

Narkos orsakade bestående nervskada

Nyheter En kommunmedborgares operation slutade med en bestående nervskada i höger hand. Nu har händelsen anmälts till IVO…

Beslagtog brukares mobiltelefon – IVO-anmäls

Beslagtog brukares mobiltelefon – IVO-anmäls

Nyheter En person utsattes för en olaglig tvångsåtgärd på Fortunagården i Värnamo. Nu har händelsen anmälts till IVO, inspektionen för vård och omsorg. …

Anmälningar till socialtjänsten glömdes bort under semesterperiod

Anmälningar till socialtjänsten glömdes bort under semesterperiod

Nyheter Elva anmälningar till socialtjänsten i Värnamo blev liggande obehandlade under tre veckor i sommar när ansvarig chef gick på semester. …

SD: Offentliggör brister i kommunal verksamhet

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning och har skickat in en motion till kommunfullmäktige…

Tidigare kritiserad läkare anmäls igen

Tidigare kritiserad läkare anmäls igen

Nyheter En kirurg på Värnamo sjukhus kritiseras återigen rapporterar P4 Jönköping…

Lex Maria efter patiens död

Notiser IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har meddelar beslut i ett ärende där en patient dog. Det är beslut i lex Maria-ärende…

Läkare utreds efter kvinnas död på sjukhsuet

Läkare utreds efter kvinnas död på sjukhsuet

Nyheter En kvinnans död på Värnamo sjukhus blir nu varit föremål i en utredning som IVO, inspektionen för vård och omsorg har genomfört…

1 / 212

Tips