Nyheter

Lex Sarah-anmälan mot Fortunagården

Nyheter Brist på kommunikation resulterade i allvarliga konsekvenser för en brukare. Nu har händelsen anmälts.

Fortunagården. Arkivbild

I en rapport inkommen till SiS verksamhetskontor för missbruksvård den 3 mars 2022 berättas om följande incident. En brukare hade placerats på en avdelning på Furugården i Värnamo utan andra klienter, men där medarbetare vistades med klienten. I det här fallet menar SiS jurist att medarbetare skulle ha meddelat beslutsfattare om åtgärden och beslutsfattaren ha fattat ett beslut om vård i enskildhet enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, i enlighet med vårdinrättningens rutiner. 

SiS jurist menar att brukaren, på grund av medarbetares underlåtenhet att meddela beslutsfattare, inte har fått ett överklagbart beslut avseende den särskilda befogenheten som fastställdes vid händelsen. Juristen menar att medarbetarens underlåtenhet att meddela beslutsfattare om åtgärden har medfört allvarliga konsekvenser för klienten och bedömer att händelsen bör lex Sarah-anmälas. 

Institutionen har tagit till sig händelsen och har delat ut påminnelser i institutionens beredskapsgrupp gällande när beslut om vård i enskildhet enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ska fattas. Fortunagården planerar även för att en jurist ska medverka vid institutionens nästa beredskapsmöte. 

Taggar