Regionen

Ska se över och förbättra akutvårdkedjan

Regionen Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag.

Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag. Genrebild: David Alin

2022 granskade IVO akutsjukvården på 27 sjukhus i landet, däribland Höglandssjukhuset. Samtliga fick kritik för bristande tillgänglighet. Region Jönköpings län har högt tryck inom akutvården och patienter hamnar ofta på fel ställe, vilket leder till patientrisker och skador samt orsakar undanträngningseffekter. För medarbetarna innebära det hög arbetsbelastning under långa tidsperioder.

På torsdagen anordnar Region Jönköpings län ett seminarium under Almedalsveckan som utgår från frågorna: Hur allvarligt är läget för akutvården? Vad kan ske nationellt? På seminariet kommer Region Jönköpings län föra en dialog och diskussion med Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Anders Henriksson, ordförande för Sveriges kommuner och regioner.

– Stora delar av Sverige har utmaningar inom akutvårdkedjan och Region Jönköpings län är inget undantag. Vi behöver göra vår del men vi vill även föra en nationell dialog om hur regionerna och SKR eller staten kan underlätta för varandra. Det här är ett bra tillfälle att prata om det allvarliga läge vi är i, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Omfattande förbättringsarbete

Arbetet med att se över och förbättra hela akutvårdkedjan är omfattande och ska utgå från tre delar: söksituationen – patientens entré till vården, primärvårdsnivån – första vårdnivån samt akuten och slutenvården. Beroende på hur allvarlig en skada eller sjukdom är och tid på dygnet kan patienten gå via 1177 på webben, 1177 på telefon, vårdcentralen, närakuten, SOS alarm och eventuell ambulans, akutmottagningen och privata nätläkartjänster.

– Vi gör det inte enkelt för patienten att välja rätt. När det är lång kötid i telefon åker patienten istället till akuten i frustration eftersom det är säkraste alternativet, även om personen inte alls behöver akutvård. Vi behöver få kontroll på patientflödena, se över vägarna in till vården och även informationen om vart patientens ska vända sig, säger Mats Bojestig.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *