Förskola

Så går det med de nya förskolorna

Så går det med de nya förskolorna

Nyheter Hur går det med byggandet av kommunens nya förskolor? Nu ger Värnamo kommun en uppdatering i frågan. …

Fyra av tio barngrupper för stora i Värnamo

Fyra av tio barngrupper för stora i Värnamo

Nyheter I Värnamo kommun är 39 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek, skriver förbundet i ett pressmeddelande i dag…

Beskedet: Här placeras Gläntans förskola

Beskedet: Här placeras Gläntans förskola

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Nu vet vi var förskolan Gläntan placeras. …

Villatomter på Mossle kan bli ny plats för Gläntans förskola

Villatomter på Mossle kan bli ny plats för Gläntans förskola

Nyheter I juni måste förskolan Gläntan flyttas från regionens mark, strax intill sjukhuset, då nuvarande plats ska ge utrymme för en ny byggnad och arrendeavtal med kommunen är uppsagd…

Nästan 100 behöriga förskollärare saknas i Värnamo

Nyheter För att förskolorna ska klara sitt uppdrag borde minst 70 procent av förskollärarna ha förskollärarexamen. Men i Värnamo kommun är bara 40 procent behöriga, visar ny statistik från Skolverket. Utvecklingen går dessutom åt fel håll…

Förskola behöver utveckla verksamhet

Nyheter En tillsyn uppenbarade utvecklingsområden inom en förskoleverksamhet. Nu har barn- och utbildningsnämnden sagt sitt i frågan.  …

Antalet elever i grundskolan ökar 

Antalet elever i grundskolan ökar 

Nyheter Antalet elever i kommunens grundskolor ökar, visar barn- och utbildningsförvaltningens senaste siffror…

BSV bakom satsning i Ljungby

BSV bakom satsning i Ljungby

Nyheter Värnamoföretaget BSV Arkitekter & Ingenjörer har många järn i elden. Nu står företaget bakom en ny satsning i Ljungby…

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över en utbyggnad som ska gynna både skolan och förskolan i Horda…

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

Nyheter "Visa er framtidstro på landsbygden!", menar Ida Widerberg och uppmanar kommunens politiker att agera för att säkerställa en trygg förskolegång i Horda…

Ville göra om förskola till lägenheter – fick avslag 

Ville göra om förskola till lägenheter – fick avslag 

Nyheter Samhällsbyggadsnämnden gav Finnvedsbostäder ett nekande svar på en ansökan om att ändra om en förskola till två lägenheter. …

Gav klartecken till ny förskola

Gav klartecken till ny förskola

Nyheter Kommunfullmäktige gav klartecken till en ny förskola med sex avdelningar på Fräkenvägen i Värnamo…

Gav klartecken till ny förskola

Gav klartecken till ny förskola

Nyheter Kommunfullmäktige gav klartecken till en ny förskola med sex avdelningar på Magnusgatan i Vråen. …

Mindre enheter i förskolan

Mindre enheter i förskolan

Nyheter Det är ett arbete som görs i de mindre orterna för att stärka förskolorna…

Startskott för nya förskolelokaler i Bredaryd

Startskott för nya förskolelokaler i Bredaryd

Nyheter Det har gjorts en första markundersökning på platsen där den så kallade evakueringsförskolan i Bredaryd ska byggas…

Ny förskola med många vinnare

Ny förskola med många vinnare

Nyheter Det ska byggas en ny förskola i Bredaryd som gynnar många…

Värnamo kommun vädjar till föräldrar

Värnamo kommun vädjar till föräldrar

Nyheter Kommunen vill att föräldrar som har möjlighet att hålla sina barn hemma från förskolan gör det…

Inga kommunala blöjor i förskolan

Inga kommunala blöjor i förskolan

Nyheter Värnamo kommun kommer inte att bekosta blöjor till barn i förskolan…

Tips