Nyheter

Nästan 100 behöriga förskollärare saknas i Värnamo

Nyheter För att förskolorna ska klara sitt uppdrag borde minst 70 procent av förskollärarna ha förskollärarexamen. Men i Värnamo kommun är bara 40 procent behöriga, visar ny statistik från Skolverket. Utvecklingen går dessutom åt fel håll.

Foto: Pixabay

Förra året fanns det motsvarande 331 heltidstjänster i förskolorna i Värnamo kommun. 132 av dessa – 40 procent – innehades av personer med förskollärarexamen.
– En förskola i särklass kräver betydligt fler legitimerade förskollärare. En ambitionsnivå på 70 procent förskollärare är både rimlig och nödvändig för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Nästan samtliga landets kommuner ligger långt under den här nivån. För att komma upp i 70 procents behörighet skulle förskolorna i Värnamo behöva fylla upp 99 heltidstjänster med utbildade förskollärare.
– Det är pinsamt för Sverige att den personalgrupp som ökar mest är de som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Bristen på utbildade förskollärare får stora konsekvenser för barns tidiga och fortsatta lärande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Både kommunala och fristående förskolor ligger under målnivån om 70 procents behörighet i Värnamo, men andelen personal med förskollärarexamen är lägre i fristående förskolor (31 procent, jämfört med 42 procent i kommunala).

Stora regionala skillnader

De regionala skillnaderna är stora inom Jönköpings län. Behörigheten i förskolan varierar mellan 32 procent i Nässjö och 60 procent i Habo. Det finns med andra ord inga kommuner i länet som når 70 procents behörighet.
– Det är oacceptabelt med så här stora skillnader mellan kommuner och förskolor. Alla barn har, oavsett var de bor, rätt till den trygghet, kunskap och utveckling som legitimerade förskollärare ger, säger Johanna Jaara Åstrand.

I hela landet hade 40 procent av alla förskollärare förskollärarexamen förra året. Andelen har legat på ungefär samma nivå i flera år och om något minskat något. I Värnamo är det i dag lägre behörighet i förskolan än 2014 (49 procent då, 40 procent nu).
– Såväl staten som kommunerna måste investera mera i landets förskolor, så att fler vill bli och fortsätta vara förskollärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Enligt en ny rapport från Lärarförbundet som släpps idag svarar nästan hälften av skolledarna att de behövt anställa outbildad personal för att de inte funnits behöriga förskollärare att anställa.

Källa: Pressmeddelande Lärarförbundet 

Skärmdump från lärarförbundets pressmeddelande.

Taggar