Nyheter

Fyra av tio barngrupper för stora i Värnamo

Nyheter Över hälften av alla barngrupper i förskolan är större än rekommenderat i Sverige. I Värnamo kommun är 44 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara, visar en granskning som Sveriges Lärare har gjort.

I Värnamo kommun är 44 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara, visar en granskning som Sveriges Lärare har gjort. Bild: Pressbild

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

I Värnamo kommun översteg under fjolåret 44 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt lägre än rikssnittet (54 procent).

På nationell nivå har barngrupperna ökat i storlek de senaste åren. Mer än hälften av alla barngrupper var större än rekommenderat år 2023.

– Det är oerhört allvarligt att så många barngrupper är större än rekommenderat. Utvecklingen går alldeles för sakta framåt. Vi har sett en skiftning mot att allt fler partier är för en lagstiftning kring ett maxtak, nu är det dags att agera på de löftena, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning och omsorg. Skillnaderna bland kommunerna i Jönköpings län är stora. I Aneby var 13 procent av barngrupperna större än de borde år 2023, i Tranås 87 procent.

– Förskolan måste vara likvärdig för alla barn. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, förskolans viktiga del i barns utveckling och tidiga lärande ska tillgodoses överallt. Därför behöver staten gå in och reglera gruppstorlekar, personaltäthet och förskollärartäthet, säger Åsa Fahlén.

Förskolans viktigaste nyckeltal i Värnamo kommun

Värnamo kommun Jönköpings län Hela landet
Antal barn per barngrupp (medel) 14 15 15
Småbarnsgrupper med fler än 12 barn 45 procent
(24 av 54)
45 procent
(250 av 555)
54 procent
(7 235 av 13 399)
Storbarnsgrupper med fler än 15 barn 41 procent
(9 av 22)
60 procent
(107 av 179)
54 procent
(2 492 av 4 615)
Andel personal med förskollärarexamen 41 procent 48 procent 41 procent
Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn 25 procent 22 procent 21 procent
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst 5 5 5
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med förskollärarexamen 12 10 12
Taggar

Dela


2 reaktioner på Fyra av tio barngrupper för stora i Värnamo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *