Nyheter

Skolledningen om barngrupperna: ”En komplex fråga”

Nyheter Johan Grahn och Daniella Rydberg kommenterar de stora barngrupperna i Värnamo kommuns förskolor.

I Värnamo kommun är 44 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara, visar en granskning som Sveriges Lärare har gjort. Bild: Pressbild

I går berättade vi att fyra av tio barngrupper i Värnamo kommun anses vara för stora. Med anledning av det hela tog vi kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att få deras syn på det hela.

– I Värnamo kommun arbetar vi aktivt med att dela barnen i mindre grupper större delen av dagen där pedagoger och barn vistas i mindre sammanhang än vad statistiken visar. Personaltätheten i Värnamo kommun följer rikssnittet.

– Hur stor en barngrupp bör vara är en komplex fråga som hänger samman med många andra faktorer. Statistiken talar ej om hur många pedagoger som ska vistas med de antal barn som rekommenderas i grupperna.  Det handlar också om till exempel personalens kompetens och förhållningssätt, personaltäthet, förutsättningar i den fysiska miljön, barngruppens sammansättning, arbetslagets kompetens och förmåga att samarbeta, liksom barns ålder och socioekonomiska förhållanden.

– Riktmärkena om barngruppsstorlek kom från Skolverket år 2016. Med barngrupp avses de barn som är inskrivna på en viss avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår. Rekommendationen om riktmärkena är inte tvingande, utan ska vara något att förhålla sig till. Det kan alltså vara både färre och fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger, beroende på hur väl samverkan mellan tidigare nämnda faktorer ser ut i stycket ovan, skriver förvaltningschef Johan Grahn och förskolechef Daniella Rydberg i ett mejl till redaktionen.

LÄS MER:  Fyra av tio barngrupper för stora i Värnamo
Taggar

Dela


1 reaktion på Skolledningen om barngrupperna: ”En komplex fråga”

Riktigt dåligt svar av Johan och Daniella! Dock inte förvånande av människor som bara sitter på sina kontor och inte ”vet bättre”.

Kommentarsfunktionen är stängd