Belysning

Ljusbyte billigare än beräknat

Ljusbyte billigare än beräknat

Nyheter Den nya belysningen i Rydaholms sporthall blev mycket billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Nyheter Bytet av konstgräs och belysning på Ljussevekas konstgräsplan blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

Nyheter Socialdemokraternas motion om riktlinjer och en god belysningsplanering godtogs av kommunfullmäktige. …

En ljus tanke ett vinnande koncept

En ljus tanke ett vinnande koncept

Nyheter En ljus tanke blev till ett vinnande koncept. LIT Innovation UF är Årets UF-företag…

Återremitterar förbättringsärende

Återremitterar förbättringsärende

Nyheter Kommunstyrelsen återrremitterar förslag om förbättrad gatubelysning och skyltning på Lagastigen…

Diskuterar förbättringar på Lagastigen

Diskuterar förbättringar på Lagastigen

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterar förbättrad gatubelysning och skyltning på Lagastigen…

Ett konferensrum med smart belysning

Ett konferensrum med smart belysning

Nyheter När de väl använda 90-talsmöblerna åkte ut från Proton Groups koncernkontor fick ljusdesignern Katarina Rebo chansen att planera för ny och smart belysning…

Gröndalsledens belysning ses över

Gröndalsledens belysning ses över

Nyheter Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över belysningen på in- och utfartsvägarna till Gröndalsleden…

Önskar belysning på lekplatser

Önskar belysning på lekplatser

Nyheter En motion från (S) lämnades in till kommunfullmäktige: "Lek ska göras göras även under den mörka årstiden"…

Tips