Nyheter

Ljusbyte billigare än beräknat

Nyheter Den nya belysningen i Rydaholms sporthall blev mycket billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Den nya belysningen i Rydaholms sporthall blev mycket billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. Arkivbild: Krister Petersson

Projektet ”Rydaholms sporthall byte belysning” omfattade byte av samtlig belysning i allmänna lokaler samt nödbelysning. Projektet startades 2023 och slutfördes i augusti 2023.

”Projektet har resulterat i att det finns en bra belysning med närvarostyrning samt ljusfördunkling i sporthallen. Energibesparande LED-belysning har använts”, skriver tjänstemännen.

Värnamo kommun anvisade 650 000 kronor till projektet. När projektet projektet nu sammanfattas uppgår kostnaderna till 311 000 kronor, vilket innebär ett överskott på 339 000 kronor.

”Anledningen till att projektet har gjort ett stort överskott är att det uppstod en felskrivning i förfrågan vid upphandling som fick till följd att tekniska utrymmen (förråd, städskrubbar och så vidare) inte ingick i de utrymmen där belysningen byttes ut. Det påverkar inte helheten i någon större utsträckning. Förvaltningen avser att byta den delen av belysningen till LED-belysning i besparingssyfte med kommunens ramentreprenör under 2024 med medel ur projekt Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012. Uppskattad kostnad för resterande belysning ligger på mellan 60 000–70 000 kronor”, skriver tjänstemännen.

Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen och beslutade att reglera överskottet mot projektpotten för planerat fastighetsunderhåll.

Taggar

Dela