Nyheter

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Nyheter Bytet av konstgräs och belysning på Ljussevekas konstgräsplan blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Konstgräsplanen på Ljusseveka. Arkivbild.

Projektet ”byta konstgräs och belysning Ljusseveka” är avslutat och har slutredovisats för tekniska utskottet och sedan för kommunstyrelsen. Åtgärder gjordes under själva konstgräset för att ge bättre och mjukare underlag och dessutom minska granulat som i sin tur ger mindre miljöpåverkan. Äldre belysning byttes ut till modern LED-belysning, vilket ger bättre ljus och är betydligt mindre energikrävande. Enbart minskad elförbrukning gör att kostnaden för belysningen bedöms betala sig på cirka sju till tio år.

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2021 att bevilja 3 miljoner kronor till projektet. När projektet var klart under hösten samma år återstod 600 000 kronor, som fullmäktige omfördelade till projektet ”Byte av belysning Norregårds IP”, så totalt har projektet budgeterats kosta 2,4 miljoner kronor. När projektet nu slutredovisas visar det att projektet totalt har kostat 2 319 995 kronor, vilket innebär ett överskott på 80 005 kronor.

”Projektet är utfört med lyckat resultat”, skriver tekniska förvaltningen i sammanfattningen.

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde att godkänna slutredovisningen och att reglera överskottet mot 2022 års bokslut.

Taggar

Dela


Läs mer

Klartecken för konstgräsbyte