Nyheter

Klartecken för konstgräsbyte

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Konstgräsbytet på Ljusseveka samt utbyte av planbelysning tidigareläggs.

Arkivfoto

Vi har tidigare berättat om kommunens planer på att byta ut konstgräs och belysning på Ljussevekas konstgräsplan.

Tekniska förvaltningens bedömning är att planen behöver åtgärdas och läggas om. I 2023 års investeringsbudget finns 3 miljoner kronor för byte av konstgräs och belysning på Ljussevekas konstgräsplan. Tekniska förvaltningens önskemål är att få lyfta pengarna redan i år, vilket kräver ett startbeslut fattat av kommunfullmäktige. För att kunna anlägga den nya planen under augusti månad behövs ett beslut för att kunna påbörja upphandling under april månad.

Under torsdagens kommunfullmäktige diskuterades ärendet. Ett enigt fullmäktige beslutade att ge startbesked för byte av konstgräs Ljusseveka samt att tidigarelägga investeringen från 2023 till 2021.

Taggar

Dela


Läs mer

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat