Nyheter

Diskuterar konstgräsbyte

Nyheter Ljussevekas konstgräsplan behöver åtgärdas. I dag diskuterar tekniska utskottet möjligheten att få tidigarelägga ett konstgräsbyte, en investering på närmare 3 miljoner kronor.

Konstgräsplanen på Ljusseveka. Arkivbild.

Trycket är hårt på de konstgräsplaner som finns i Värnamo tätort, inte minst under vinterhalvåret. Konstgräsplanen på Ljusseveka har funnits i 15 år. Efter åtta år byttes konstgräset ut på fotbollsplanen. Nu har det gått ytterligare sju år och planen är sliten. 

Anläggningsutvecklare på Svenska fotbollförbundet har undersökt planen och bedömer att nuvarande planskötseln är god, men att det inte finns något enkelt och billigt sätt att reparera planen och därmed säkra en förlängning av planens livslängd. Att planen är sliten beror i första hand på att det är en hög nyttjandegrad av den. Det kan även vara så att planen inte sköttes på ett korrekt sätt med rätt mängd granulat i början när den var nyanlagd, vilket ytterligare påverkat slitaget. En följd av slitaget är att grässtråna har brutits av och planen blir hal, bollarna studsar fel och slutar inte rulla. Anläggningsutvecklaren ser en omläggning av planen som enda möjligheten för att säkra en bra plan, åtgärder som beräknas kosta 2 miljoner kronor. 

Även planens belysning, som sattes upp i samband med att planen anlades för 15 år sedan, behöver ses över. Det har gjorts försök att byta ut lampor, men resultatet har ändå inte blivit bra. Det finns ett behov av att byta ut armaturerna och att samtidigt i stället installera LED-belysning. Enligt tekniska förvaltningen medför ett skifte att driften blir så pass mycket billigare att investeringen på mellan 600 000–700 000 kronor skulle betala sig på sex till åtta år. LED-belysningens funktionstid är bedömd till cirka tolv år. 

I investeringsbudgeten för 2023 finns det avsatt 3 miljoner kronor för byte av konstgräs i Ljusseveka. Bedömningen är att planen behöver åtgärdas och läggas om då den håller lägre kvalitet än vad som är kommunens ambition, samt att det inte bedöms finnas någon enkel lösning som kan säkra en förlängning av planens livslängd. Tekniska förvaltningens önskemål är att få lyfta avsatta medel redan i år. För att få lyfta medlen ska ett startbeslut också fattas av kommunfullmäktige. För att kunna anlägga den nya planen under augusti månad behövs ett beslut för att kunna påbörja upphandling under april månad. 

På tekniska utskottet diskuteras ärendet. Tekniska utskottet har enligt beslutsförslaget föreslagit kommunfullmäktige besluta att ge startbesked för samt att tidigarelägga byte av konstgräs Ljusseveka från 2023 till 2021. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Diskuterar konstgräsbyte

Äntligen har de vaknat!
Det behövs även ent konstgräs plan till, många lag med stor belastning minst sju månader om året med ett enda stort pussel för att få ihop plan och tider.

Kommentarsfunktionen är stängd