Nyheter

Gröndalsledens belysning ses över

Nyheter Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över belysningen på in- och utfartsvägarna till Gröndalsleden.

På tekniska utskottets sammanträde behandlades ett medborgarförslag om att belysa Guldbäcksvägen och Borgenleden (Gröndalsleden). Synpunktslämnaren tycker att Gröndalsleden kompletteras med gatubelysning mellan Guldbäcksvägen och Borgenvägen för att öka trafiksäkerheten. I dag finns belysning mellan ”brandstationsrondellen” och Guldbäcksvägen, medan resten av Gröndalsleden saknar belysning.

Tekniska förvaltningen har i en utredning konstaterat att Gröndalsleden främst är tänkt som kringfartsled och att kommun och Trafikverket sällan belyser fordonstrafikerade vägar. De gör bedömningen att belysningen vid Gröndalsledens in- och utfartsvägar kan ses över, för att uppmärksamma fordonsförare. Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget, samt att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över belysningen i anslutning ill Gröndalsledens utfartsvägar.

– Det fanns en poäng i att vi måste belysa in- och utfartsvägar på Gröndalsleden, säger Gottlieb Granberg (M), tekniska utskottets ordförande.

Taggar

3 reaktioner på Gröndalsledens belysning ses över

Hade varit trevligt om kommunen kunde tänka sig att köpa ett konstverk mindre 2021 och sätta upp viltstängsel längs leden.

Äntligen…. Vid dålig sikt ser man inte de gående som är vid korsningarna och ska ta sig över speciellt alla motionärer i korsningen Bangårdsgatan/ Gröndalsleden

Kommentarsfunktionen är stängd