Nyheter

Återremitterar förbättringsärende

Nyheter Kommunstyrelsen återrremitterar förslag om förbättrad gatubelysning och skyltning på Lagastigen.

Förslaget om förbättrad belysning vid övergångsställen...  [1/2]

...och informationsskyltar vid övergångsställe vid Enehagens skola återremitterades till tekniska förvaltningen.  [2/2]

Vi har tidigare berättat om tekniska förvaltningens förslag till åtgärder om att förbättra belysning och skyltning vid Lagastigen. En investering på närmare 740 000 kronor,. 

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades ärendet. Samtalen slutade med att kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen.

– Det är inte så länge sedan vi fick slutredovisningen för trafikåtgärder längsmed Lagastigen. Vi undrade varför det här inte var med från början? Nu återremitterar vi ärendet till tekniska, så att de får komplettera ärendet, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar