Utveckling

SKR får 25 miljoner för att utveckla kvinnofridsarbetet

Notiser Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som ska användas under 2022. …

Anneli startar en ny daglig verksamhet

Anneli startar en ny daglig verksamhet

Nyheter 370 kvadratmeters yta, stöd från Linnéuniversitetet och satsningar på digitala medier. Kommunikation står i fokus för Anneli Åhlanders satsning på en ny daglig verksamhet inom LSS i Värnamo…

Campingplats vill utvecklas och förnyas

Campingplats vill utvecklas och förnyas

Nyheter "Vi är redo att satsa på Värnamos ansikte utåt i besökssverige, är Värnamo kommun det?". Den frågan ställer sig företrädare för Värnamo Camping i en skrivelse till kommunstyrelsen…

Förslag till förbättringar i rapport om myndighetsbeslut

Förslag till förbättringar i rapport om myndighetsbeslut

Nyheter Under början av året genomfördes en granskning av myndighetsbeslut i omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun. Syftet är att hitta förbättringsområden utifrån brister och tillgångar i verksamheten. Nu är rapporten klar och presenterad för omsorgsnämnden tillsammans med en lista över förslag till förbättringar…

Det här vill Ohsborna att landsbygdsdialogen handlar om

Det här vill Ohsborna att landsbygdsdialogen handlar om

Nyheter Inför landsbygdsdialogen i Ohs 15 september får boende i Ohs med omnejd möjlighet att berätta för kommunen vad de tycker är viktigt och vad de vill att dialogen ska handla om . …

Gymnastikklubb vill bygga en vidbyggd trupphall på Västhorja

Gymnastikklubb vill bygga en vidbyggd trupphall på Västhorja

Nyheter Värnamo Gymnastikklubb har ambitioner på att få till en trupphall i kommunen. Nu söker de samverkan med Värnamo kommun för att få till en vidbyggd trupphall på Västhorja. …

Tips