Regeringen

SKR får 25 miljoner för att utveckla kvinnofridsarbetet

Regeringen Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som ska användas under 2022. 

SKR har ansökt om medel för att bland annat utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR:s ansökan avser 2022 men satsningen pågår fram till 2023.

–Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det är angeläget att utveckla arbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola och skola i syfte att förebygga och tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen senast den 27 februari 2023.

Källa: Pressmeddelande från regeringen

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *