Nyheter

Jordnära Axel står upp för demokrati

Nyheter Axel Hilding slår ett slag för demokrati. – I politiken blir det ingen utveckling om det inte finns någon spänst i debatten, säger han.

Den jordnära Hångerbon Axel Hilding slår ett slag för demokrati. Bild: David Alin

Sedan barnsben har politiken funnits Hångerbon nära tillhands. 2021 bestämde sig Axel för att engagera sig i Centerpartiet. I dag är han ledamot i Cuf, Centerpartiets ungdomsförbund i Jönköpings län.

– Nu är det mycket fokus på EU-valet. Det är mycket skolkampanjer med fokus på att få ut vårt budskap och mycket paneldebatter som ligger i pipelinen. Det handlar om att kampanja och att träffa väljare inför EU-valet. Det känns lite som att det är det bortglömda valet vilket är tråkigt, för det är i de stora frågorna som det måste finnas en samverkan inom EU. Vi måste stå upp för Ukrainas rätt till sitt territorium och frihet. Ukrainas sak är vår, vi måste fortsatta samverka i EU för att säkerställa ett långsiktigt stöd både ekonomiskt och militärt. Mindre frågor som exempelvis bostadsbyggande, skogs- och jaktpolitik bör varje EU-land själva få bestämma regler om. Jag hoppas helt enkelt att folk tar sitt förnuft till fånga och går och röstar, menar han och fortsätter:

– Det är viktigt att ta ut sin demokratiska rättighet och det minsta du kan göra är att använda din demokratiska rättighet och rösta i EU-valet, men även kommunvalet. Vill man engagera sig så är det fritt fram. Utan debatt och motstånd i politiken så blir det ingen utveckling, det måste bli en spänst i debatten. Det kan handla om ekonomisk utveckling eller samhällsutveckling, men det viktiga är att vi har en debatt och en diskussion för att få den utvecklingen. Annars blir det inget ifrågasättande. Det är viktigt att respektera folks åsikter, men det är viktigt att skilja på person och åsikt. Det har ett pris att vara demokratiskt aktiv. Jag har inget emot att någon ifrågasätter mina åsikter, men det är absolut inte okej att gå på ens familj bara för att man har en avvikande åsikt.

Men det är inte bara inom Cuf som Axel Hilding gör karriär. Han ställde upp i kommunvalet 2022 med drömmar om att ta plats i kommunfullmäktige och i en nämnd för att få politisk erfarenhet och kunskap.

– Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och bidra till utvecklingen, att få förse invånaren med så god service som möjligt och att tillsammans med motståndare vara med och utveckla samhället. Jag ser det som väldigt nyttigt och viktigt att vi som vill kan vara med och bidra till politiken. I alla demokratiska organisationer i dag krävs en föryngring, det krävs en kombination av nytänkande och erfarenhet. Erfarenhet är bra, men det behövs människor som kommer in med nya tankar för att få en bättre framtid, säger han.

Och en bättre framtid är något av Axel Hildings paroll. Precis som pappa Johan vurmar han för att hela kommunen ska leva.

– I Värnamo kommun ska det finnas förskola och F–6-skola i både stad och på landsbygden, ett attraktivt föreningsliv, gott kulturliv och föreningsaktiviteter för alla. Vi har ett gott näringsliv, har en god ekonomi och ett bra företagsklimat som vi ska känna stolthet över och kunna utveckla ännu mer. För att kommunen ska vara attraktiv krävs en attraktiv landsbygd och en attraktiv stad. Det måste finnas en samverkan mellan stad och land för att Värnamo kommun ska vara en levande kommun, det måste gå hand i hand och därför är det viktigt att fortsätta arbetet med landsbygdsutvecklingen och att utveckla kransorterna med service och ett attraktivt fritids- och kulturliv. Vi måste fortsätta jobba vidare med att utveckla Vandalorum som kulturcentrum och Gummifabriken som är en underbar mötesplats för kultur, utbildning och näringsliv. Det är tråkigt med butiksdöden i Värnamo centrum, där mycket av handeln har hamnat på Bredasten och har konkurrensutsatts av e-handeln, men Värnamo City gör det bra. Det är viktigt att ha en bra samverkan mellan kommun och Värnamo City för att ha ett levande och aktivt centrum, säger han och fortsätter:

– Jag vill verka för en decentralisering i infrastrukturfrågorna. Företrädare för Trafikverket har i stor mån tappat förankringen med småstäder och glesbygd. Här krävs ett omtag och bredare samverkan mellan kommun, region och Trafikverket. En stats huvuduppgift är att ha en god infrastruktur och en god ekonomi och vi har länge haft undermåligt underhåll av vägnät och järnväg. Urbaniseringen i dag kräver att det finns goda färdmedel, vilket bygger på god infrastruktur och bra vägunderhåll.

–Vi måste även se över strandskyddet så att det blir ett ändamålsenligt regelverk som gagnar både stad och landsbygd. I Stockholm kan du få bygga hus två meter från vattnet medan ett dike kan sätta ett stop för ett stugbygge på landsbygden, det är inte acceptabelt. Vi ska värna om ett starkt strandskydd, men det är viktigt med mer samtal och rådgivning än byråkrati. Vi måste också öka vår självförsörjningsgrad, den måste upp från dagens 50 procent till 80-90 procent. Det är viktigt att ha en långsiktig lönsamhet för lantbrukare, men det kräver också att vi som konsumenter värnar om den svenska livsmedelsproduktionen. Det är också viktigt att vi värnar om vår jordbruksmark. Vid etablering av bostäder och industrier så är det av allt väsentligt intresse att etableringen måste ske hållbart och resurseffektivt. Byggnation på åkermark bör i möjligaste mån inte tas i anspråk utan i stället borde lågkvalitativ betesmark eller skogsmark tas i anspråk i stället.

När valresultatet 2022 summerades stod det klart att Axel tilldelats platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

– Inom skolan brottas vid med ett stort underskott. Det är viktigt att prioritera kärnvärksamheterna först och att erbjuda rätt förutsättningar för våra elever så att varje elev och individ får möjligheter att komma så lång som möjligt i samhället. Skola, vård och omsorg är viktigt för alla. Det är viktigt att jobba med småskolorna och det är viktigt att jobba med personalen. Jag har förstått att det är hög personalomsättning bland rektorer och personal, det måste till en funktionalitet i hela skolväsendet och det är viktigt med en sund personalkultur i vår förvaltning. I varje mindre by är skolan en förutsättning för landsbygden. Vi vill kunna erbjuda familjer möjlighet att hitta ut på landet och då är det viktigt att det finns bra småskolor så att barnen kan få en bra och trygg skolgång. I mina ögon så ska Värnamo sträva efter att bli den bästa kommunen för småbarnsföräldrar och då är det viktigt att vi som kommun kan erbjuda nattis på obekväma tider, säger han.

I Axels mening finns det flera utvecklingsområden.

– När det gäller personalvården så ska vi rannsaka oss själva. Vi har haft en hög personalomsättning på främst rektorer, vilket bidrar till en oro i organisationen. Det tar ett antal år innan en organisation, styrdokument och liknande sätter sig. Därför är det viktigt att värna om personal och bidra till en arbetsmiljö så att man kan jobba och bidra till förvaltningens arbete under lång tid. Vi måste även investera i skolan och fånga upp elever som har problem, vilket i slutändan kan leda till att de hamnar snett i samhället. Det gäller att sätta in tidiga samordnade insatser, vilket vi nu gör tillsammans med medborgarförvaltningen, och det är viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter det samarbetet. En större del av kommunens budget går till skolan och skolgången är viktig. Blir det fel i skolgången hamnar människor i kläm. Även i förskolan är det tydligen övermäktigt. Här gäller det att tidigt fånga upp problem och tidigt kunna sätta in tidiga insatser och komma tillrätta med problem för individen. Vi ska värna om varje individ och ge dem möjlighet att kunna utvecklas i sin takt.

– Jag skulle på sikt vilja införa ett tvålärarsystem i skolan. Är man ensam lärare med 30 elever så finns det inte möjlighet att ge alla rätt förutsättningar, så för mig är det viktigt att se över möjligheten att införa ett tvålärarsystem för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas inom respektive ämne och område. Det kan ses som en dyr investering, men jag ser det som en fundamental och nödvändig investering för att utveckla barns möjligheter. Man ska känna en positiv närvaro i skolan, man ska inte behöva känna oro för att gå dit och därför är det viktigt att vi jobbar med värdegrunden och får in goda kultur- och människovärden. Kunskap bidrar till utveckling som leder till självkänsla och att man känner att man kommer någonstans i livet. Känner man inte det så blir det lätt att man hamnar i destruktiva miljöer och att det till slut kan bli segregation. Samhörighet och tillhörighet är viktigt för samhället.

– Sedan vill jag även se att det tillkommer små tillagningskök ute i landsbygdsskolorna. Vi måste se värdet av variation av våra olika enheter i kommunen där de flesta av enheterna på landsbygden har egna tillagningskök. Dessa kök kan spela en avgörande roll vid ett eventuellt kris- och krigsutbrott då risken för skador och sabotage på centralköken i Värnamo ökar viktigt att sprida riskerna i en tid av oro i omvärlden. Det är viktigt att vi värnar om småskolorna och det är bra om vi satsar på att bygga tillagningskök ute i våra landsbygdsskolor, så att våra elever dagligen kan ta del av lokal, näringsrik och närproducerad skolmat.

– Vi behöver även sätta in rätt styrmedel och åtgärder för att utveckla utbildningar på hemmaplan. Vi ska se till att Campus Värnamo erbjuder utbildningar som gör att våra invånare väljer att plugga utan att behöva flytta hemifrån. Företagen skriker efter kompetens och då gäller det att vi samarbetar tillsammans med näringslivet för att säkra kompetensbehovet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *