Nyheter

Anneli startar en ny daglig verksamhet

Nyheter 370 kvadratmeters yta, stöd från Linnéuniversitetet och satsningar på digitala medier. Kommunikation står i fokus för Anneli Åhlanders satsning på en ny daglig verksamhet inom LSS i Värnamo.

Anneli Åhlander visar upp den 370 kvadratmeter stora aktivitetsytan med kök och enskilda arbetsrum.

Jag möts av två stora rum när Anneli Åhlander välkomnar mig in i lokalerna på Fredsgatan. Det större rummet består av en matsals- och köksdel. I det bortre rummet möts man av träningsartiklar och inlärningsmaterial på väggarna. För Värnamobon Anneli Åhlander står utveckling och pedagogik i fokus. Hon var en av initiativtagarna till den dagliga verksamheten Glädjekällans uppkomst. Nu står hon tillsammans med sin tidigare radarpartner Pirjo Hietala för nästa utmaning: etableringen av en helt ny daglig verksamhet i Värnamo.

– Jag ville göra något nytt och modernt helt enkelt och vill tillsammans med Pirjo göra en modern, rolig och utvecklande verksamhet för deltagarna. Det som är jättespännande med den här satsningen är att vi har kommunen och Linnéuniversitetet med oss i det hela. Ambitionen är att starta upp hela verksamheten i januari månad, säger Anneli Åhlander.

Verksamhetens bas består av 370 kvadratmeters aktivitetsyta med kök och enskilda arbetsrum.

– Det var lite motigt att hitta en lämplig lokal i början, men så fick vi kontakt med Björn Inganäs som berättade om den här lokalen. Vi var här och tittade, såg direkt potentialen och skrev ett hyreskontrakt, säger Anneli Åhlander.

Verksamhetens fokus kommer att ligga på hälsa och multimodal kommunikation. Det innebär att en utgår från kommunikationens grunder i ett vidare perspektiv.

– Kommunikation är grundläggande för att kunna uttrycka känslor, tankar och behov. Den är central för att man ska må bra och för att man ska kunna ta till sig kunskap. Vi använder oss av AKK, vilket står för alternativ kompletterande kommunikation, som består av bildstöd, digitala hjälpmedel och kommunikationskartor. Vi förstärker det med TAKK, som står för tecken som stöd i alternativ kompletterande kommunikation. Genom att presentera flera tekniker så kan man kombinera vissa och få fram ett budskap. Det är så häftigt när det fungerar, säger Anneli Åhlander.

Som ett led i arbetet kommer deltagarna erbjudas möjlighet att lära sig träningsformerna tai chi och qi gong.

– Det finns vetenskapliga studier som visare att qi gong och tai chi utvecklar rörelseförmågan och förbättrar hälsan. Vår ambition är att våra deltagare ska vara hjälpledare och att vi ska skapa en Youtube-kanal, där de får lägga ut tips och tricks. Vi har även en tanke på att deltagarna sedan ska få besöka kommunens mötesplatser och ha tai chi och qi gong med de äldre. Finns även behovet kommer vi även att åka ut till kommunens äldreboenden, säger Anneli Åhlander.

Det utåtriktade perspektivet syns inte minst i verksamhetssatsningen på sociala medier.

– Vår ambition är att deltagarna ska få driva en egen Youtube-kanal, där de får möjlighet att vara med i instruktionsfilmer för att exempelvis visa när de bakar, lagar mat eller lär ut  qi gong och tai chi-rörelser. Vi vill att deltagarna ska kunna medverka med sina kunskaper och kommer därför även att erbjuda daglig verksamhet på distans, vilket innebär att deltagarna är med som hjälpledare och sänder olika aktiviteter digitalt. Det här ger oss möjligheten att få kombinera pedagogik med sociala medier, säger Anneli Åhlander.

Verksamhetens fokus på multimodal kommunikation har rönt intresse från såväl Värnamo kommun som Linnéuniversitetet.

– Jag ringde till universitetet och frågade om det var någon student som skulle skriva en uppsats eller avhandling inom området. Jag fick kontakt med utbildningsansvarig inom pedagogik och specialpedagogik, som nappade på idén. Jag anser att det är viktigt att få saker vetenskapligt dokumenterade och min ambition är att studenter ska ha möjlighet att komma hit och analysera deltagarnas utveckling. Det handlar om en enkel pedagogik: ju mer sinnen du använder, desto mer lär du dig, säger Anneli Åhlander.

Som tidigare nämnt är ambitionen att verksamheten ska vara igång i början av nästa år och Anneli Åhlander avslöjar att det finns ett intresse för den nya verksamheten.

– Vi har flera anhöriga till personer med funktionshinder som har tagit kontakt och uttryckt sitt intresse och vi har två deltagarna som redan vill börja hos oss. Man får jättegärna komma på besök i lokalerna och kolla gärna in vår hemsida eller följ oss på Facebook. Har ni några frågor så är det bara att höra av sig, avrundar Anneli Åhlander.

 

Taggar

Dela