Utbildning

Ett unikt samarbete

Ett unikt samarbete

Nyheter Ett engångsprojekt fick fart på barn- och fritidsprogrammets elever i årskurs tre och gymnasiesärskolans elever på fritidshemmet Raketen. Nu är de aktuella med ett gemensamt konstprojekt med känslor i fokus…

Prognosen: Alla gymnasieprogram på Figy kan starta till hösten 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden summerar gymnasievalets första del med glada besked…

Erbjuder lovskola: ”Stolt över engagerade pedagoger”

Nyheter Finnvedens gymnasium erbjuder lovskola under den kommande sportlovsveckan…

Elever i låg- och mellanstadiet ska erbjudas lovskola

Notiser Regeringen vill att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. Därför gör regeringen det möjligt för skolor att erbjuda elever i låg- och mellanstadiet undervisning under skollov. På lovskolan får elever mer tid och möjlighet att ta igen kunskaper för att nå målen med utbildningen…

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Nyheter Ett nytt filmprojekt under Anna Stavréus ledning sätter yrkeslivets historier i fokus. …

Campus Värnamo får ny IT-utbildning

Campus Värnamo får ny IT-utbildning

Nyheter Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för javautvecklare i höst. Det beskedet kom från Myndigheten för yrkeshögskolan under torsdagen…

Föreslår garanterad skolskjuts för gymnasieelever

Föreslår garanterad skolskjuts för gymnasieelever

Nyheter Garantera skolskjuts åt gymnasieelever på liknande villkor som för grundskolelever. Det föreslår en kommuninvånare i ett medborgarinitiativ…

Polisstudent varnas efter misstänkt fusk

Notiser En student vid polisprogrammet i Växjö varnas efter att ha plagierat en annan students inlämningsuppgift…

Nyfikne Adrian går på djupet 

Nyfikne Adrian går på djupet 

Nyheter Adrian Nassirpour strävar efter att bryta ny vetenskaplig mark. Nu är han utbildad doktor i partikelfysik. …

Som en dans

Som en dans

Nyheter Pandemin fick Studieförbundet Vuxenskolan att starta om verksamheten. Med hybridkurser och nytt utbud ser studieförbundet ljust på framtiden…

Så utvecklas skolan i Värnamo

Så utvecklas skolan i Värnamo

Nyheter Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år, men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Värnamo under den senaste mandatperioden. …

Distansutbildningar för tekniska yrken skapar möjligheter

Distansutbildningar för tekniska yrken skapar möjligheter

Nyheter Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för verktygstekniker i höst. Det beskedet kom från Myndigheten för yrkeshögskolan i går. Vidare har Värnamo fått fortsatt förtroende att utbilda webbutvecklare på distans…

21 nya YH-utbildningar stärker kompetensförsörjningen i länet

Notiser Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 21 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade till länet fram till 2028. För invånarna i Jönköpings län innebär det goda möjligheter att skaffa sig en utbildning inom yrken som är starkt efterfrågade av länets arbetsgivare och näringsliv…

Kompetensutveckling viktigt för karriären

Notiser Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert…

Polisen satsar på utbildning inom penningtvätt kopplat till ungdomar

Notiser Det är vanligt att kriminella vill rekrytera ungdomar till att tvätta pengar. Bedrägerigruppen i region Öst genomför nu utbildningar för grupper inom bland annat ingripandeverksamheten för att skydda ungdomar från att bli penningsmålvakter…

Värnamo är länets fjärde bästa skolkommun

Värnamo är länets fjärde bästa skolkommun

Nyheter Värnamo är en av de kommuner i länet som klarar sig bäst i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun med en 56:e plats. …

Skolinspektionen förelägger kommunen

Nyheter I ett beslut från Skolinspektionen som delgavs i slutet av juli månad föreläggs Gröndalsskolan i Värnamo att vidta åtgärder så att elevers rätt till utbildning tillgodoses…

Gav klartecken till finansiering av utbildning

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till finansiering av sjuksköterskeutbildning. …

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över en utbyggnad som ska gynna både skolan och förskolan i Horda…

Säkerhetssamordnaren om inbrotten: ”Kostar tid och pengar” 

Nyheter Kommunens säkerhetssamordnare Marcus Skytt beklagar det senaste inbrottet på Figy…

2 / 3123

Tips