Nyheter

Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet

Nyheter Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet ökade i Värnamo kommun i fjol, visar Newsworthys genomgång av Skolverkets statistik. Här är resultaten – skola för skola.

Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet ökade på kommunens samtliga högstadieskolor i fjol. Bilder: David Alin

86 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de fyra högstadieskolorna i Värnamo kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland dem som gick ur nian våren 2022 (81 procent).

Högst andel – 88 procent – nådde gymnasiebehörighet på Gröndalsskolan.

På Bors skola var motsvarande siffra 84 procent, vilket är den lägsta andelen i kommunen. Jämfört med alla skolor i landet placerar sig Bors skola i den nedre tredjedelen.

Andel behöriga till gymnasiet per skola i Värnamo kommun 2023

Skola Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes Genomsnittligt meritvärde Typ Antal elever
Gröndalsskolan 88 procent (89 procent) 237,7 Kommunal 142
Apladalsskolan 86 procent (78 procent) 219,4 Kommunal 124
Forshedaskolan 85 procent (74 procent) 229,4 Kommunal 72
Bors skola 84 procent (78 procent) 230,4 Kommunal 56

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.

Högst andel behöriga i Jönköpings län har Prolympia, Jönköping i Jönköpings kommun. Där klarade 93 procent av eleverna gymnasiebehörighet. Länets lägsta andel behöriga finns i Stadsgårdsskolan i Jönköpings kommun, 64 procent.

Andel behöriga till gymnasiet per skola Jönköpings län 2023

Skola Kommun Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes Genomsnittligt meritvärde
Montessorifriskolan i Gislaved Gislaved ≈100 procent (..) 240,2
Sävsjö kristna skola Sävsjö ≈100 procent (≈100 procent) 236,4
Rörviks skola Sävsjö ≈100 procent(≈100 procent) 227,2
Vetlanda Friskola Vetlanda ≈100 procent (..) 215,0
Prolympia, Jönköping Jönköping 93 procent (75 procent) 239,9
Attarpsskolan 7-9 Jönköping 92 procent (93 procent) 239,5
Ängarydsskolan Tranås 92 procent (83procent) 223,5
Junedalsskolan Jönköping 92 procent (94 procent) 243,0
Internationella Engelska Skolan Jönköping Jönköping 91 procent (91 procent) 244,0
Sanda idrottshögstadium Jönköping 91 procent (≈100 procent) 250,8
Ribbaskolan Jönköping 90 procent (84 procent) 217,0
Hagabodaskolan Habo 89 procent (90 procent) 231,6
Brinells högstadium Nässjö 89 procent (89 procent) 224,0
Hillerstorpsskolan 7-9 Gnosjö 88 procent (81 procent) 225,0
Junkaremålsskolan 7-9 Tranås 88 procent (85 procent) 238,5
Gröndalsskolan Värnamo 88 procent (89 procent) 237,7
Landsbro skola 7-9 Vetlanda 88 procent (89 procent) 223,1
Ljungarumsskolan 7-9 Jönköping 87 procent (84 procent) 234,1
Rosenlundsskolan 7-9 Jönköping 87 procent (88 procent) 206,6
Kunskapsskolan Jönköping Jönköping 87 procent (82 procent) 213,9
Alfred Dalinskolan Jönköping 86 procent (75 procent) 218,4
Prästängsskolan A Eksjö 86 procent (93 procent) 227,4
Apladalsskolan Värnamo 86 procent (78 procent) 219,4
Forshedaskolan Värnamo 85 procent (74 procent) 229,4
Bors skola Värnamo 84 procent (78 procent) 230,4
Hofgårdsskolan Sävsjö 84 procent (80 procent) 225,1
Bäckaskolan 7-9 Gnosjö 83 procent (76 procent) 220,0
Fågelforsskolan 7-9 Vaggeryd 83 procent (84 procent) 214,9
Flahultsskolan Jönköping 83 procent (87 procent) 207,0
Withalaskolan 1 Vetlanda 83 procent (67 procent) 209,9
Ölmestadskolan Gislaved 83 procent (≈100 procent) 227,6
Lundåkerskolan Gislaved 82 procent (70 procent) 208,1
Furulidskolan Aneby 82 procent (80 procent) 212,9
Norråsaskolan Nässjö 82 procent (75 procent) 224,0
Strandskolan Jönköping 81 procent (≈100 procent) 220,8
Rosenholmsskolan Nässjö 80 procent (80 procent) 211,7
Åsenskolan Gislaved 80 procent (85 procent) 212,0
Trollehöjdskolan Mullsjö 79 procent (75 procent) 203,1
Nordinskolan Gislaved 79 procent (88 procent) 211,6
Parkskolan Nässjö 79 procent (88 procent) 211,7
Prästängsskolan B Eksjö 78 procent (93 procent) 222,9
Withalaskolan 2 Vetlanda 78 procent (77 procent) 206,9
Hjortsjöskolan 7-9 Vaggeryd 74 procent (72 procent) 200,2
Furulundsskolan Eksjö 73 procent (71 procent) 189,7
Stadsgårdsskolan Jönköping 71 procent (86 procent) 200,8
Magnus Ladulåsskolan Jönköping .. (.) ..
Broarps skola Eksjö .. (..) ..
Vittra Samset Jönköping .. (..) ..
Autismgrupp 7-9 Tranås .. (–) ..
Magelungens grundskola Jönköping Jönköping (.) ..
Nordskogens skola Jönköping (–) ..

I riket som helhet låg andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram på 85 procent – ungefär på samma nivå som året innan. Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (85 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Jönköpings län 2023

Kommun Andel behöriga totalt Kommunala skolor Enskilda skolor
Habo 89 procent 89 procent
Tranås 89 procent 89 procent
Jönköping 87 procent 87 procent 87 procent
Värnamo 86 procent 86 procent
Gnosjö 85 procent 85 procent
Sävsjö 84 procent 85 procent ≈100 procent
Vetlanda 83 procent 83 procent ≈100 procent
Nässjö 83 procent 83 procent
Aneby 82 procent 82 procent
Gislaved 81 procent 81 procent ≈100 %
Mullsjö 79 procent 79 procent
Eksjö 79 procent 80 procent ..
Vaggeryd 78 procent 78 procent

Om siffrorna

Behörig till yrkesprogram

För att en elev ska vara behörig att söka till yrkesprogram krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).

Behörighet andra program

För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För behörighet till estetiskt program är det nio valfria ämnen.

Meritvärde

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 16 ämnen 320. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde divideras med antal elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt slutbetyg, ingår ej.

Taggar

Dela


Läs mer

Skolchef gläds över ökad behörighet
Nämndordförande gläds över ökad behörighet