Utbildning

Så utvecklas skolan i Värnamo

Så utvecklas skolan i Värnamo

Nyheter Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år, men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Värnamo under den senaste mandatperioden. …

Distansutbildningar för tekniska yrken skapar möjligheter

Distansutbildningar för tekniska yrken skapar möjligheter

Nyheter Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för verktygstekniker i höst. Det beskedet kom från Myndigheten för yrkeshögskolan i går. Vidare har Värnamo fått fortsatt förtroende att utbilda webbutvecklare på distans…

21 nya YH-utbildningar stärker kompetensförsörjningen i länet

Notiser Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 21 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade till länet fram till 2028. För invånarna i Jönköpings län innebär det goda möjligheter att skaffa sig en utbildning inom yrken som är starkt efterfrågade av länets arbetsgivare och näringsliv…

Kompetensutveckling viktigt för karriären

Notiser Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert…

Polisen satsar på utbildning inom penningtvätt kopplat till ungdomar

Notiser Det är vanligt att kriminella vill rekrytera ungdomar till att tvätta pengar. Bedrägerigruppen i region Öst genomför nu utbildningar för grupper inom bland annat ingripandeverksamheten för att skydda ungdomar från att bli penningsmålvakter…

Värnamo är länets fjärde bästa skolkommun

Värnamo är länets fjärde bästa skolkommun

Nyheter Värnamo är en av de kommuner i länet som klarar sig bäst i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun med en 56:e plats. …

Skolinspektionen förelägger kommunen

Nyheter I ett beslut från Skolinspektionen som delgavs i slutet av juli månad föreläggs Gröndalsskolan i Värnamo att vidta åtgärder så att elevers rätt till utbildning tillgodoses…

Gav klartecken till finansiering av utbildning

Gav klartecken till finansiering av utbildning

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till finansiering av sjuksköterskeutbildning. …

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över en utbyggnad som ska gynna både skolan och förskolan i Horda…

Säkerhetssamordnaren om inbrotten: ”Kostar tid och pengar” 

Säkerhetssamordnaren om inbrotten: ”Kostar tid och pengar” 

Nyheter Kommunens säkerhetssamordnare Marcus Skytt beklagar det senaste inbrottet på Figy…

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

Nyheter "Visa er framtidstro på landsbygden!", menar Ida Widerberg och uppmanar kommunens politiker att agera för att säkerställa en trygg förskolegång i Horda…

En klass i mästarform

En klass i mästarform

Nyheter Enehagens skola klass 5 A är i mästarform. Det står klart efter årets länsfinal i Vi i femman…

Många ordningsvakter slutar 

Många ordningsvakter slutar 

Nyheter Ökade utbildnings- och fortbildningskostnader gör att allt fler ordningsvakter avslutar sina uppdrag. …

Sneglar på grundlärarutbildning 

Sneglar på grundlärarutbildning 

Nyheter Linnéuniversitetets grundlärarutbildning har väckt barn- och utbildningsnämndens intresse. …

Kommuner tar del av skolmiljard

Kommuner tar del av skolmiljard

Nyheter Vaggeryds kommun och Värnamo kommun får miljontillskott, när den första delen av den så kallade skolmiljarden betalas ut. En satsning som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin…

Ny studie om elevers kunskaper bekräftar positivt trendbrott

Notiser Kunskapsresultaten i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 ligger kvar på samma nivå som 2015, när den internationella kunskapsmätningen TIMSS genomfördes förra gången. Det betyder att 2015 års trendbrott med förbättrade kunskapsresultat kvarstår och bekräftas i TIMSS 2019…

Förskollärare utbildas i Värnamo

Förskollärare utbildas i Värnamo

Nyheter Möjligheten att få fler intresserade av att utbilda sig till förskollärare kan nu öka i Värnamo med omnejd. I dag blev det nämligen klart för sådan utbildning i just Värnamo…

Kommunens elever allt duktigare

Kommunens elever allt duktigare

Nyheter Eleverna i Värnamo kommun får allt bättre studieresultat…

Thomas Strand (S) om nya utbildningsplatser

Notiser Socialdemokratiske riksdagsmannen Thomas Strand har skrivit ett debattinlägg om Skolverket och fördelningen av nya utbildningsplatser som publiceras här under…

Tips