Tillsyn

Överskred tillstånd – får betala 40 000 i böter

Överskred tillstånd – får betala 40 000 i böter

Nyheter I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo återvinningscentral, vid två tillfällen under pandemin år 2020, mellanlagrat större mängd tryckimpregnerat trä än vad anläggningen har tillstånd för. Såm har därför ålagts att betala en företagsbot, meddelar kommunalförbundet på sin hemsida. …

Skräpiga fastigheter under lupp

Skräpiga fastigheter under lupp

Nyheter Ärendehanteringen av ovårdade fastigheter i Värnamo kommun diskuterades på onsdagens landsbygdsdialog…

Stora brister i yrkesförarutbildningen

Notiser Lastbilschaufför är det yrke som under 2011-2020 var mest utsatt för dödsolyckor i arbetet. Trots det visar en ny tillsyn från Skolinspektionen att det finns stora brister i utbildningen för tung lastbil och släp inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå…

Får tillsynsansvar för tobaksfria produkter

Får tillsynsansvar för tobaksfria produkter

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Samhällsbyggnadsnämnden får tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.  …

Triangeldrama avslutat 

Triangeldrama avslutat 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har avskrivit ett ärende om en ovårdad fastighet utan påföljd…

Förskola behöver utveckla verksamhet

Nyheter En tillsyn uppenbarade utvecklingsområden inom en förskoleverksamhet. Nu har barn- och utbildningsnämnden sagt sitt i frågan.  …

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd hotas med vite

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd hotas med vite

Nyheter Ett hyreshus i Värnamo tätort har fuktskador som måste åtgärdas. Nu sätter samhällsbyggnadsnämnden press på hyresvärden genom ett vitesföreläggande…

Hamburgervagn får näringsförbud

Nyheter Bristande rengöring i samtliga utrymmen får konsekvenser. Nu får en restaurangvagn näringsförbud. …

Beslutar om tillfällig avgiftsbefrielse 

Nyheter Kommunfullmäktige diskuterar införandet av en tillfällig avgiftsbefrielse för tillsyn av serveringstillstånd och uteserveringar på allmän platsmark…

Handeln i behov av ökad kunskap om penningtvätt

Notiser Många företag och branscher inom handeln löper risk att utnyttjas för penningtvätt och i förlängningen bidra till finansiering av kriminella nätverk…

”Det känns vemodigt”

Nyheter Värnamo kommuns livsmedelsinspektör berättar om tomma restauranger…

Tips