Nyheter

Hamburgervagn får näringsförbud

Nyheter Bristande rengöring i samtliga utrymmen får konsekvenser. Nu får en restaurangvagn näringsförbud. 

– När jag kom in i vagnen kände jag att den var väldigt smutsig i samtliga sina ytor. Vi kan inte garantera att säkra livsmedel kan levereras. Då kommer människor att undra vad vi arbetar med, säger ansvarig livsmedelsinspektör efter kontrollen i en hamburgervagn.  [1/3]

– När jag kom in i vagnen kände jag att den var väldigt smutsig i samtliga sina ytor. Vi kan inte garantera att säkra livsmedel kan levereras. Då kommer människor att undra vad vi arbetar med, säger ansvarig livsmedelsinspektör efter kontrollen i en hamburgervagn.  [2/3]

– När jag kom in i vagnen kände jag att den var väldigt smutsig i samtliga sina ytor. Vi kan inte garantera att säkra livsmedel kan levereras. Då kommer människor att undra vad vi arbetar med, säger ansvarig livsmedelsinspektör efter kontrollen i en hamburgervagn.  [3/3]

I veckan kontrollerades en hamburgervagn från Huddinge av kommunens livsmedelsinspektör. Vid tillsynen uppdagades allvarliga brister i livsmedelshantering och rengöring. Nu har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om näringsförbud.

”Vid besökstillfället konstaterades brister i lokalens rengörixzng, ytor nära och i direkt kontakt med livsmedel samt lokal var bristfälligt rengjorda. Bristande rengöring avviker från lagstiftningen eftersom att lokalen med dess inredning och utrustning regelbundet ska rengöras så att fara inte uppkommer att livsmedlen förorenas”, skriver nämnden i sitt beslut. 

När jag kom in i vagnen kände jag att den var väldigt smutsig i samtliga sina ytor. Vi kan inte garantera att säkra livsmedel kan levereras. Då kommer människor att undra vad vi arbetar med, säger ansvarig livsmedelsinspektör.

Taggar

Dela