Nyheter

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd hotas med vite

Nyheter Ett hyreshus i Värnamo tätort har fuktskador som måste åtgärdas. Nu sätter samhällsbyggnadsnämnden press på hyresvärden genom ett vitesföreläggande.

Ett hyreshus i centrala Värnamo har fuktskador som måste åtgärdas. Nu sätter samhällsbyggnadsnämnden press på hyresvärden genom ett vitesföreläggande. Pressbild/Arkivbild

I oktober 2020 sedan gjordes en planerad tillsyn av de allmänna utrymmena i flerbostadshuset samt en uppföljning av ett klagomål från en hyresgäst. Vid tillsynsbesöket konstaterades flera brister. Bland annat anmärkte tjänstemännen på att hyresvärden inte kontrollerade temperaturen på varmvattnet i huset eller på något annat sätt minimerade risken för tillväxt av legionellabakterier i vattensystemet.

I den klagande hyresgästens ena sovrum hade en innervägg ett tydligt tecken på fuktskada i form av en mörkare ring. Enligt hyresgästen hade skadan uppkommit när fasaden på huset renoverades något år tidigare. I samband med renoveringen hade fasaden under ett par månader varit oskyddad. I badrummet i samma lägenhet noterades också att plastmattan i badrummet hade släppt från tröskeln vid dörren och också var bubblig, vilket misstänktes bero på en underliggande fuktskada. Hyresgästen som bodde under lägenheten hade också en fuktskada i taket, där badrummet i den övre lägenheten var beläget.

Tidigare i år ställde förvaltningen krav på hyresvärden att redovisa utredningar och fukt och mögel samt rutiner för att hålla koll på temperaturen i varmvattnet. I september skickades en påminnelse till hyresvärden. Samhällsbyggnadsnämnden ser en risk att de boendes hälsa påverkas negativt av problemen i huset och hotar därför med vite om hyresvärden inte vidtar åtgärder. Nämnden kräver att fastighetsägaren genomför två fackmässigt utförd utredningar av fukt och mikrobiell påväxt: den ena på väggen i det aktuella sovrummet, den andra i badrummets underliggande konstruktion. Vitet för de två utredningarna ligger på 10 000 kronor per utredning. Dessutom måste hyresvärden ta fram en rutin för kontroll av vattentemperaturen. Om det inte görs, ligger vitet på 5 000 kronor. Hyresvärden har enligt beslutet två månader på sig.

Taggar

Dela


Läs mer

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000