Nyheter

Förskola behöver utveckla verksamhet

Nyheter En tillsyn uppenbarade utvecklingsområden inom en förskoleverksamhet. Nu har barn- och utbildningsnämnden sagt sitt i frågan. 

En tillsyn uppenbarade brister i verksamheten. Nu får en förskola i kommunen påbackning. Bild: Pixabay

Värnamo kommun har ett tillsynsansvar för fristående förskolor och ett godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa föreskrifter som gäller för utbildningen. Kravet gäller även kunskaper kring arbetsrättsliga regler samt huvudmans kunskap kring utbildningens uppdrag. Kommunen har genomfört en tillsyn på Kompassens förskola i Värnamo. Tillsynen baseras på intervju av tillförordnad rektor samt skolchef och enkäter till vårdnadshavare samt barnintervjuer.

Tillsynen har visat att Kompassens förskola arbetar utifrån de styrdokument verksamheten har att förhålla sig till och uppvisar även dokument som tillstyrker arbetet kring uppdraget. Tillsynen visar även att förskolan behöver utveckla det förebyggande och främjande arbetet utifrån diskrimineringsgrunderna. Förskolan behöver också utveckla vad undervisning är i förskolan, enligt första kapitlet i skollagen. Undervisningen ska följas upp och varje barns förändrade kunnande utifrån läroplansmål ska följas och dokumenteras. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde att uppdra Kompassens förskola att utveckla det förebyggande och främjande arbetet utifrån diskrimineringsgrunderna samt att förskolan skall utveckla de målstyrda processerna och följa upp barnens förändrande kunnande utifrån läroplansmålen. Nämnden beslutade också att återkoppling till nämnden ska ske senast den 17 augusti 2022. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Förskola behöver utveckla verksamhet

Kolla protokollet från tillsynen av Libanons förskola. Där står samma sak.

Kommentarsfunktionen är stängd