Remiss

Ställer sig bakom bildande av nytt naturreservat

Ställer sig bakom bildande av nytt naturreservat

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar på länsstyrelsens förslag om ett nytt naturreservat i Värnamo kommun…

Förslag på ny regional transportplan går ut på remiss

Notiser Region Jönköpings län skickar i dag ut ett remissförslag på ny regional transportplan. Planen visar hur nästan 1,7 miljarder kronor ska fördelas i Jönköpings län mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur under perioden 2022 – 2033. Betydande satsningar planeras på järnvägs- och vägåtgärder, men även på att bygga mer cykelväg…

Grönskande förslag tas med i utredningsarbete

Grönskande förslag tas med i utredningsarbete

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Medborgarinitiativet om Värnamos High Line Park tas med i det fortsatta arbetet med viaduktens ersättare…

Förvaltning positiv till grönskande förslag

Förvaltning positiv till grönskande förslag

Nyheter Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att omvandla nuvarande viadukt till en så kallad high line-park. …

Medborgarförslag ut på remiss

Medborgarförslag ut på remiss

Nyheter Kommunstyrelsen remitterade fyra medborgarinitiativ…

Kommunstyrelsen behandlar grönskande förslag

Kommunstyrelsen behandlar grönskande förslag

Nyheter Vad sägs om en stadssymbol förvandlad till en grön oas? Det vill en medborgare, som har skickat in ett medborgarinitiativ till kommunen. …

Cykelvägsmotion återremitterades

Cykelvägsmotion återremitterades

Nyheter SD:s motion om att bygga gång- och cykelvägar utmed väg 127 återremitterades…

Snabba beslutsprocesser

Snabba beslutsprocesser

Nyheter 4 minuter och 17 sekunder. Så lång tid krävdes för att remittera motioner och medborgarinitiativ i fullmäktige…

Tips