Nyheter

Snabba beslutsprocesser

Nyheter 4 minuter och 17 sekunder. Så lång tid krävdes för att remittera motioner och medborgarinitiativ i fullmäktige.

Foto: Pixabay

Först ut var Socialdemokraternas motion om en hållbar schemaläggning. Efter att Åke Wilhelmsson (S) redogjort för motionen, beslutade fullmäktige att remittera frågan till kommunstyrelsen. Tiden? 4 minuter från öppning till behandling av ärendet.

Näst ut var medborgarinitiativet om att en anlägga en cykelväg på sträckan Margaretelund till Borgen samt från Borgen till Åsenvägen. Avsändaren menar att förbindelsen i tätorten är viktig, såväl trafik- som hälsomässigt. ”Dessutom är detta ett led i arbetet med att uppnå klimatmålen och hållbarhetsmålen. Ur föreningsperspektiv är detta också gynnsamt eftersom vi har framstående föreningar som skulle nyttja den”, skriver avsändaren. Kommunfullmäktige hade inga synpunkter och beslutade att remittera även det här ärendet till kommunstyrelsen. Från fullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller (KD) öppnande till genomförande av ärendet behövdes endast 17 sekunder.

Hade William Shakespeare närvarat, hade följande citat varit en god beskrivning av Värnamos politiska klimat:

“Vänlighet och handling får timmarna att verka korta.”

Taggar

Dela