Nyheter

S vill förbättra schemaläggning inom omsorgen                

Nyheter Socialdemokraterna lämnar vid kvällens kommunfullmäktige över en motion om hälsosamma och hållbara scheman i omsorgen.

Arkivfoto

Sverige står inför en demografisk utmaning. Enligt prognoserna kommer vi i landet att ha fler äldre och barn men färre som är i arbetsför ålder och som försörjer de första två. Det innebär att alla som kan jobba också ska jobba, men det innebär också att de som är i arbete måste ha en mycket bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för att främja ett långt arbetsliv. Arbetaren ska ges förutsättningar för att orka jobba kvar.

Att arbeta delade turer eller långa helger varannan vecka är en tradition i kommunen som också sliter på personalen. Men sådana scheman, menar kommunen, ger möjlighet till att hålla lågt personalantal i helgscheman och hålla helgtjänstgöring låg eller hög.

Frågan är dock om det verkligen är hälsosamt och håller det i längden? Nej, säger vi, detta bidrar till sjukskrivning och en slitsam arbetsmiljö!

Arbetstiden och hur den förläggs är en av verksamhetens viktigaste resurser och verktyg för att säkra en bra arbetsmiljö och en bra kvalitet för brukarna. Därför måste arbetstiden förläggas med utgångspunkt i verksamhetens och brukarens behov. I takt med detta behöver verksamheten planeras på ett sätt som ytterligare förstärker en bra arbetsmiljö.

För att uppnå ett hållbart schema är delaktighet och inflytande grunden, och för att arbeta med delaktighet och inflytande i schemaläggningen behöver chefer och medarbetare ofta stöd och kompetens i hur man kan arbeta med hållbar arbetstidsförläggning. Socialdemokraterna anser att arbetsgrupper tillsammans med ledning ska genomgå utbildning i hälsofrämjande och hållbar schemaläggning. De läser gemensamt på om vad man ska tänka på för att få scheman som säkerställer en bra arbetsmiljö. Personalen och ledningen måste samverka i skapandet av ett hållbart schema, och vi ser gärna att skyddsombudet bjuds in i dessa samtal.

Liksom andra arbetsgivare i landet redan har gjort, så har vi fullt förtroende för att också Värnamo kommun kan skapa hälsosamma och hållbara scheman bland arbetsgrupperna i Omsorgsförvaltningen som också arbetar bort delade turer, långa helger och varannan helg.

Därför yrkar vi:

Att 1 000 000 kr avsätts under 2021 till omsorgsnämnden ur Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för kompetensutveckling av schemaläggning i heltidskultur

Att personal tillsammans med chefer och administration genomgår utbildning av schemaläggning i en heltidskultur samt att detta görs på arbetstid och

Att uppdra omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.

Azra Muranovic, Åke Vilhelmsson, Khalid Poricanen, Mikael Andersson och Anja Johansson
genom Socialdemokraterna i Värnamo

Taggar

5 reaktioner på S vill förbättra schemaläggning inom omsorgen                

Värnamo kommun leker med våra skattepengar, skor sig själva slösar på sånt ingen vill ha. Listan kan bli lång som Vandalorum och Gummifabriken. Tänk så många utbildade undersköterskor som kunde finnas som skulle ge en mycket god hög omvårdnad till våra äldre som byggt upp detta som våra politiker leker bort.

Kommunen kan inte erbjuda en trygghet när man blir gammal. Ni som sitter och leker blir gamla ni också.

Undersköterskor försvinner, de är för dyra. Kvar blir en hög med omsorgspersonal. Man kallar en del så fint som vårdbiträden men är de det då krävs en utbildning på 800 poäng. Det vimlar av sådana utan utbildning. Då kan man nog tänka själv hur god omvårdnad det blir.

För att bli undersköterska krävs det 1550 poäng. Värnamo kommun måste nog tänka på att hänga på kommuner som ställer krav. Då blir omvårdnaden så mycket högre.

De borde höra med grannkommunen Gislaved där ställer de krav på att visa betyg att man är utbildad. I Värnamo kan man komma från bussen och få jobb.

Det kommer att ställas högre krav när 50-talister kommer och de har börjat komma. Se till att en yrkesutbildad undersköterska får en skälig lön samt ett hållbart schema.

Ta bort de hemska delade turerna och anställ fler undersköterskor så höjer man kvaliteten.

Gör om och gör rätt. Sluta att slösa skattemedel på saker som ingen vill ha.

Redaktionen kommenterar: Använd aldrig ordet dom ute de så slipper vi att skriva om.

Bra, det var på tur. Fråga gärna berörda fackföreningar om hjälp. Hoppas verkligen att ni lyckas.

Måste det tas pengar från kommunens kassa? Det skulle väl lätt kunna ordnas utan en miljon på prislappen!

Vem ska annars betala tycker du? Det är väl kommunen som är arbetsgivaren? Och om du någon gång försökt att lägga ett schema som täcker dygnetrunttjänstgöring så förstår du ganska snabbt att det behövs fler människor på schemaraderna – orsaken till delade turer och varannan helg är för få personer helt enkelt. Det behövs mer personal för att det ska bli en både bättre arbetsmiljö och bättre omsorg för brukarna.

JA tack, vi har det jätte tufft och jobbar varannan helg och det sliter på en, arbetsglädjen har försvunnit.
Många har slutat och sagt upp sig, vi har knappt vikarier, katastrof i mina ögon, det är för mycket chefer & samordnare på alla ställen, det var bättre förr… Det känns inte roligt längre och cheferna bryr sig inte om sin personal.

Kommentarsfunktionen är stängd