MSB

Översvämningarna ska utredas av MSB

Översvämningarna ska utredas av MSB

Nyheter MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB Myndigheten för Samhällsbyggnad och Beredskap, inom sex månader…

Förebyggande arbete en framgångsfaktor 

Förebyggande arbete en framgångsfaktor 

Nyheter Kommunens arbete under den senaste tidens översvämningar avhandlades på kommunfullmäktige…

Skyddsrum i fokus

Nyheter Skyddsrum stod på agendan under kvällens landsbygdsdialog…

105 bränder upptäcktes från brandflyget

105 bränder upptäcktes från brandflyget

Nyheter Skogsbrandsbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark – innan bränderna växt sig stora. Under 2022 upptäckte dessa flyg 105 skogsbränder i Sverige och fler i vårt län…

MSB ger råd kring brandfaran

MSB ger råd kring brandfaran

Nyheter Under midsommarhelgen och i början av nästa vecka är risken för skogsbränder hög i stora delar av landet och extremt hög i vissa delar av södra Sverige…

Extremt hög brandrisk – brandflyget bevakar

Extremt hög brandrisk – brandflyget bevakar

Nyheter Skogsbrandsrisken gör nu att räddningstjänsten börjar övervaka skogarna i länet med skogsbrandflyg för första gången i år…

Upptäckte brand i Småland från satellit

Notiser MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan under denna säsong har bränder upptäckts med hjälp av satelliterna…

Skyddsrum i Värnamo kommun

Nyheter Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har det börjat diskuterats om hur man skyddar sig om det osannolika inträffar…

Vad händer om betalsystemen kraschar?

Vad händer om betalsystemen kraschar?

Nyheter Nu har det varit ett rollspel om vad som kan hända om systemet för kortbetalning kraschar och vad det får det för konsekvenser om det blir långvarigt…

Camilla Asp efterträder Eliasson

Notiser Camilla Asp tillträder som tillförordnad generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap…

Eliasson lämna MSB

Notiser Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap…

Fyrverkeribränder har sjunkit med 70 procent

Notiser Historiskt har räddningstjänsten årligen ryckt ut till närmare 200 bränder orsakade av fyrverkerier, och ett femtiotal svenskar skadas varje år så allvarligt att de läggs in på sjukhus. Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att antalet allvarligt skadade av fyrverkerier har gått ner över tid och att uttryckningarna har minskat med 70 procent, från 200 till 64 stycken år mellan 2015 och 2019…

Söker bidrag mot vattenskador

Söker bidrag mot vattenskador

Nyheter Den 1 augusti gick ansökningsperioden ut för årets statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Totalt 14 kommuner har ansökt om 240 miljoner kronor för sammanlagt 19 åtgärder och en av dem är Värnamo…

Fler helikoptrar i Jönköping vid brandrisk

Fler helikoptrar i Jönköping vid brandrisk

Nyheter Det närmaste dagarna är det stor brandrisk i Götaland och stora delar av Svealand och två helikoptrar sätts in i Jönköping…

Nu information på flera språk

Nu information på flera språk

Nyheter På länsstyrelsernas gemensamma webbplats informationsverige.se finns nu anpassad information om coronasmittan för utlandsfödda och nyanlända. Materialet är fritt att dela…

Nu ska översvämningarna utredas

Nu ska översvämningarna utredas

Nyheter Översvämningarna i delar av Småland, Halland och Blekinge ska nu utredas…

Förbered dig på krisen

Förbered dig på krisen

Nyheter I dag påbörjas det nationella Krisberedskapsveckan…

Kommuninvånarnas säkerhet i fokus

Kommuninvånarnas säkerhet i fokus

Nyheter Värnamobornas säkerhet är i fokus i en ny, stor undersökning…

God samverkan vid skogsbränderna

Nyheter Efter dialog mellan MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Svenska Röda Korset inleddes den 19 juli en nationell insats för att stödja räddningsarbetet med anledning av de många stora skogsbränderna i Sverige…

Hög brandrisk i helgen

Hög brandrisk i helgen

Nyheter MSB (Myndigheten för Samhällskydd och beredskap) lämnar ut meddelande om extremt höga brandriskvärden…

1 / 212

Tips