Nyheter

Skyddsrum i fokus

Nyheter Skyddsrum stod på agendan under kvällens landsbygdsdialog.

Arkivbild.

När Ryssland invaderade Ukraina i början av året hamnade frågan om skyddsrum på tapeten. Då konstaterades att det i Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor och att skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Under kvällens landsbygdsdialog aktualiserades frågan på nytt.

– Vi saknar skyddsrum på hela den västra kommundelen. Det närmaste skyddsrummet i vårt fall finns på Sveavägen i Värnamo. Byggs det några skyddsrum i nya allmännyttiga bostäder? Jag tycker att det är ett kommunalt ansvar att ha ett skyddsrum, menar en kommuninvånare.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) svarade.

– När det gäller skyddsrum kan man tänka sig att det är ett kommunalt ansvar, men det är statligt. Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för den frågan. Historiskt sett har man byggt mycket skyddsrum genom åren, bland annat under kalla kriget, men vi som kommun har inte den möjligheten att ställa de kraven. Det finns inte skyddsrum till alla medborgare och det är heller inte tanken från myndighetens sida. Skyddsrummen är i första hand till för människor som inte hinner ta sig från olyckskällan.

 

 

 

Taggar

Dela