Nyheter

Nu ska översvämningarna utredas

Nyheter Översvämningarna i delar av Småland, Halland och Blekinge ska nu utredas.

Arkivbild från översvämning i Os. Foto: Carina Arvidsson

Det är MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – att översvämningssituationen i Hallands, Blekinge och Kronobergs län ska utredas. Jönköpings län med exempelvis Värnamo och Forsheda ingår därmed inte i uppdraget.. Det innebär att länsstyrelserna ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader återrapportera till oss.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Förordningen innebär att medlemsländerna har en skyldighet att rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU.

–­ Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark, som arbetar med naturolyckor på MSB och fortsätter:

– Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan kalibrera beslutsunderlag som karteringar och anpassa det stöd som kan behövas.

Hemställan om utredningen skickades ut till berörda länsstyrelser under måndagen 24 februari. Inom sex månader ska rapporterna skickas till MSB.

Taggar

Dela


1 reaktion på Nu ska översvämningarna utredas

förr i tiden rensades åar,diken och andra vattendrag
nu så växer dessa igen och det är ingen som tar bort träd och grenar som har fallit ner i vattnet
det är inte konstigt att det blir översvämningar när inte vattnet kan rinna fritt
titta t.ex på lagan från åbron ut till vidöstern

Kommentarsfunktionen är stängd