Nyheter

Förebyggande arbete en framgångsfaktor 

Nyheter Kommunens arbete under den senaste tidens översvämningar avhandlades på kommunfullmäktige.

Kommunens arbete under den senaste tidens översvämningar avhandlades på kommunfullmäktige.  [1/4]

Jesper du Rietz pratade om bakgrunden till teknik- och fritidsförvaltningens arbete med förhöjda vattennivåer och översvämningsåtgärder.  [2/4]

Antti Vähäkari berättade om arbetet under översvämningarna och lärdomarna från 2020.  [3/4]

En av flera idéer som förvaltningen arbetar med är att göra snygg översvämningsåtgärd i anslutning till Missionskyrkan.  [4/4]

Med anledning av den senaste tidens höga vattennivåer i Lagan och Storån informerade teknik- och fritidsförvaltningens chef Jesper du Rietz och VA-chefen Antti Vähäkari kommunfullmäktiges ledamöter om Värnamo kommuns arbete med förhöjda vattennivåer och översvämningsåtgärder. 

– Varför påbörjade vi det här arbetet? Jo, olika förutsättningar, olika företeelser. 2004 regnade det intensivt ett par dagar under sommaren. De höga vattennivåerna i februari 2020 var en klassisk vårflod. Slutet av 2022, början av 2023 var det mycket snö som kom, tjälen släppte och det var mättat med fukt i marken. Vi behöver se hur vi kan bemöta skyfall och förhöjda vattennivåer och sedan 2004 har vi accelererat det arbetet. Vi gjorde en analys efter de översvämningarna och bestämde oss för att investera i pumpar och påbörja en långsiktig satsning. De senaste fem åren har vi på förvaltningen jobbat mer framåtriktat, med forskning, med teknik och så vidare för att kunna bemöta de scenarior som kommer längre fram, säger Jesper du Rietz.

– Efter de senaste översvämningarna har vi massvis med dokumentation att titta på som vi kan analysera och få fram ännu mer information ifrån, vilket är jätteskönt, säger Antti Vähäkari och fortsätter:

– De senaste insatserna började med de höga vattennivåerna i början av året. Vi på teknik- och fritidsförvaltningen hade ett första möte vid trettonhelgen. Sedan kopplade jag tidigt in länsstyrelsen, därefter började det hända grejer. Den 9 januari kopplade vi in räddningstjänsten i det här så att de var med på tågen. Den 11 januari började vi bygga barriärer, vi rekvirerade 1 000 meter barriär från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och började inleda pumpning. Övervakning och uppföljning påbörjades därefter och pågår än i dag, även om det inte är i samma omfattning som innan, säger Antti Vähäkari.

Har kommunen blivit bättre sedan 2020?

– JA, svarar Antti Vähäkari. En stor fördel från tidigare är att vi mätningar med digitala mätverktyg görs i Lagan, Storån och Vidöstern. Väldigt enkla verktyg som har utplacerade på flera ställen längs med vattendragen där man kan mäta av via datorn och se värdet direkt. Man slipper att bege sig ut och mäta av värdena på plats, vilket är en oerhörd styrka. Vi har tillsammans med ett konsultbolag varit med och tagit fram ett prognosverktyg som ger oss bättre möjligheter att veta hur vattennivån blir fem dagar framåt. Det var riktigt bra den här gången men vi behöver fila lite till på den. Framför allt har vi också vässat våra rutiner. Vi hade återföringsmöten där vi tänkte vad kan vi göra bättre till nästa gång. De anteckningarna hade vi med oss in i det här och den här gången har det varit väldigt mycket lugnare, även om vattnet steg mycket högre nu än 2020. Vi har också larm som gör att vi tidigt kan upptäcka sådana här situationer, säger Vähäkari. 

Du Rietz och Vähäkari delade även med sig av planerna på det förebyggande arbetet. 

– Vi har en hög ambition. Först och främst vill vi förbättra översvämningsportalen. Vi vill bygga fler fasta vallar, exempelvis i Forsheda. Vi vill köpa hem fler pumpar, så vi slipper hyra dem. Vi har behövt hyra en del pumpar den här gången och det är för att vi vill hjälpa fastighetsägare som bor längsmed Lagan. Vi har även en utmaning vid Missionskyrkan. Där skulle man kunna göra staden lite attraktiv och snygg om vi gör en översvämningsåtgärd och det är något som vi tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen får titta på. Vi vill också få till fler mätpunkter i Lagan och Storån och ambitionen är att till sommaren ska det finnas en mätpunkt vid varje bro i Värnamo som gör att vi kan bli bättre på att prognostisera, men vi är på gång, säger Antti Vähäkari. 

– Vi diskuterar även att köpa in så att kommunen har fler provisoriska vallar så att vi har handlingsfrihet med det. Vi vet att det var översvämningsrisk i hela länet ett tag och då är det rätt många som drar efter samma resurser, så då är det en trygghet och styrka att kanske köpa in en kilometer invallning eller nåt sådant så att vi har det. Dessutom skulle vi kunna stödja andra kommuner om vi har det. Vi har flera tankar också, säger 

Jesper du Rietz och fortsätter:

– Det här är en process som pågår, det är för tidigt att påbörja en fördjupande analys nu, den påbörjas i mars. Faran är inte över än. Det har sjunkit ungefär en och en halv meter i Lagan och 60 centimeter i Storån men kommer det in en vinterstorm så stiger det snabbt igen. Vi kan aldrig bygga bort hela problemen, det krävs en bit ödmjukhet men varje centimeter som vi kan undvika när det är som värst gör stor skillnad. 

– Tack vare vår goda personal och en räddningstjänst som har varit på tårna har vi klarat av situationen, avrundar Antti Vähäkari. 

Ulf Björnstedt (SD) vill se en större satsning.

– Ni pratar om en kilometer barriär. Jag tycker att vi ska köpa in tio kilometer minst och fler pumpar. 

Taggar