Nyheter

Camilla Asp efterträder Eliasson

Nyheter Camilla Asp tillträder som tillförordnad generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Camilla Asp. Pressbild

Hon kommer senast från sin tjänst som chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Camilla Asp har arbetat som avdelningschef på MSB sedan 2016. Hon har under denna tid suttit med i MSB:s ledningsgrupp och leder myndighetens arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar. Hennes tillförordnande gäller till och med att ordinarie generaldirektör tillträder.

– MSB har viktiga uppdrag och väldigt duktiga medarbetare som vill fortsätta göra ett bra jobb. MSB är en robust organisation som kommer att fortsätta att hantera pandemin och dess konsekvenser, och som har beredskap för att kunna hantera andra händelser. Vi har också andra viktiga uppgifter under 2021 inom exempelvis räddningstjänst, cybersäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, säger Camilla Asp.

Innan Camilla Asp kom till MSB 2016 har hon bland annat arbetat som:

  • Chef för koordinering och stöd på Svenska kraftnät,
  • Stabschef på Skolverket,
  • Kansliråd vid utbildningsdepartementet.

MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och att vara beredd när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd. MSB ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Fotnot

Dan Eliasson begärde i går att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB. Eliasson tog initiativ till ett möte med inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp frågan om situationen efter jul- och nyårsresan till Kanarieöarna.

Taggar

1 reaktion på Camilla Asp efterträder Eliasson

Det hela var nog en planerad pensionsavgång. Ett planerat klipp på 167 000 i månaden i två år framöver utan behöva inneha någon tjänsteutövning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *