Hundrastgård

Vill ha hundrastgård – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. …

Vill ha en hundrastgård i Rydaholm – så svarar kommunen

Nyheter En hundägare i Rydaholm har föreslagit att kommunen skapar en rastgård i samhället. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett ärendet. …

Hundrastgård på agendan

Nyheter Satsningen på en hundrastgård i Kärda diskuterades under landsbygdsdialogen…

Vill ha en hundrastgård i Rydaholm

Nyheter En hundägare i Rydaholm föreslår i ett medborgarinitiativ att kommunen skapar en rastgård i samhället…

Populära förslag avhandlas 

Populära förslag avhandlas 

Nyheter Från önskan om cykelväg till uppdatering av lekplats. På torsdagens kommunfullmäktige behandlas flera engagerande medborgarinitiativ. …

Förslaget: Skapa en hundrastgård i Bor

Nyheter – Bor är ett aktivt samhälle med många hundägare, men samhället saknar en riktig hundrastgård. Det vill en kommuninvånare se en ändring på och vänder sig nu till kommunen med en önskan…

Vill ha en hundrastgård i Bredaryd

Nyheter En hundägare i Bredaryd vill att kommunen skapar en rastgård i samhället och har skickat in ett medborgarinitiativ. …

Nej till hundrastgård i Bredaryd

Nej till hundrastgård i Bredaryd

Nyheter Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om en rastgård för hundar i Bredaryd…

Tips