Nyheter

Vill ha en hundrastgård i Rydaholm – så svarar kommunen

Nyheter En hundägare i Rydaholm har föreslagit att kommunen skapar en rastgård i samhället. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett ärendet. 

En hundägare i Rydaholm har föreslagit att kommunen skapar en rastgård i samhället. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett ärendet. Bild: Arkiv

I vintras berättade vi om en kommuninvånares förslag att skapa en hundrastgård i Rydaholm. Förslaget fick 132 ja-röster, vilket innebar att det ska behandlas politiskt. Kommunfullmäktiges ordförande överlämnade initiativet till teknik- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Läs deras svar i sin helhet nedan:

Värnamo kommun är i grunden positiv till att upplåta mark för ändamål som skapar aktivitet och attraktivitet för kommunens invånare. Erfarenhet från Värnamo kommun och även från andra kommuner har visat att det krävs ett starkt lokalt engagemang från invånarna för att denna typ av yta ska fungera väl. Då medborgarinitiativet fått flera röster och positiva kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en förening eller motsvarande som kan ta på sig drift och tillsyn av en rastgård. Hittar kommunen en organiserad samtalspart i detta är det möjligt att tillsammans driva frågan vidare.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade att anse medborgarinitiativet som besvarat.

Taggar

Dela