Nyheter

Hundrastgård på agendan

Nyheter Satsningen på en hundrastgård i Kärda diskuterades under landsbygdsdialogen.

Satsningen på en hundrastgård i Kärda diskuterades under landsbygdsdialogen. Arkivbild.

Frågan om kommunala hundrastgårdar har diskuterats flitigt de sista åren. Även under landsbygdsdialogen i Kärda församlingshem avhandlades frågan. Linus Enochson på teknik- och fritidsförvaltningen redogjorde för kommunens ståndpunkt.

– Det vi har sagt från kommunens sida är att det är inga problem alls, men vi vill gärna ha en samtalspart. Vår erfarenhet är att för att en hundrastgård ska fungera krävs lokalt engagemang med skötsel och underhåll. Vi har inga problem att upplåta mark och är beredda att göra det, men vi måste ha en motpart som hjälper till med underhåll och liknande. Vi har tidigare haft hundrastgårdar som har drivits med avtal, men som inte alls fungerat till slut. Därför vill vi gärna ha ett långsiktigt engagemang som bas för en sådan satsning.

Taggar