Nyheter

Vill ha hundrastgård – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. Arkivbild

Hundrastgårdar engagerar kommunens invånare. Under de senaste åren har ett flertal medborgarinitiativ lämnats in till Värnamo kommun, bland annat satsningen på en hundrastgård i Värnamo.

– Saknar rastgård för hundar i Värnamo. Sedan den på Vråen försvann och även den vid Fortunagården också verkar ha försvunnit så finns mig veterligen ingen kvar, skrev förslagslämnaren.

När omröstningen avslutades hade det fått 105 röster, vilket att förslaget ska behandlas politiskt. Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande överlämnade medborgarinitiativet direkt till teknik- och fritidsförvaltningen för vidare handläggning. Nu har förvaltningen utrett ärendet och på tisdagens sammanträde beslutade teknik- och fritidsnämnden att anse förslaget som besvarat. Så här lyder förvaltningens svar:

Värnamo kommun är i grunden positiv till att upplåta mark för ändamål som skapar aktivitet och attraktivitet för kommunens invånare. Erfarenhet från Värnamo kommun och även från andra kommuner har visat att det krävs ett starkt lokalt engagemang från invånarna för att denna typ av yta ska fungera väl. Då medborgarinitiativet fått flera röster och positiva kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en förening eller motsvarande som kan ta på sig drift och tillsyn av en rastgård. Hittar kommunen en organiserad samtalspart i detta är det möjligt att tillsammans driva frågan vidare.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Vill ha hundrastgård – så svarar kommunen

Oftast vill de att någon från civilsamhället skall ha ansvaret och skötseln.
När det väl är föreningar som håller i det så fungerat det ett par år på grund av ett stort intresse hos fåtal individer, när dessa försvinner eller inte orkar så faller hundrastgården. Bara att man skall ha med sig detta när man begär/önskar en hundrastgård.

När jag fick svar från kommunen angående min önskan om rastgård så återkom de och sa att den på Vråen skulle ställas iordning igen så snart de gjort markarbetet klart som pågår där. /Ammi

Jag tycker att de valda representanterna i kommunfullmäktige skall BESLUTA och ge teknik-och fritidsförvaltningen ett uppdra att
Iordningställa en rastgård för ändamålet.

Kommentarsfunktionen är stängd