Arbetsmarknad

Nytillskott ger aktivt företag en ljus framtid

Nytillskott ger aktivt företag en ljus framtid

Nyheter Ny personal, ny hemsida och nya uppdrag. Aktiv Bemanning går en ljus framtid till mötes. …

21 nya YH-utbildningar stärker kompetensförsörjningen i länet

Notiser Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 21 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade till länet fram till 2028. För invånarna i Jönköpings län innebär det goda möjligheter att skaffa sig en utbildning inom yrken som är starkt efterfrågade av länets arbetsgivare och näringsliv…

Kompetensutveckling viktigt för karriären

Notiser Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert…

Arbetslösheten stiger kraftigt

Arbetslösheten stiger kraftigt

Nyheter Allt fler är utan arbete och ökningstakten var stor i juli månad…

Krisåtgärder för jobb och företag

Krisåtgärder för jobb och företag

Nyheter Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige…

Många heta jobb att söka

Många heta jobb att söka

Nyheter Arbetsmarknaden är fortsatt mycket god för många som vill söka eller byta jobb. …

Bravida söker personal

Bravida söker personal

Nyheter Bravida i Värnamo expanderar, ökar försäljningen och vill anställa mer personal…

Låg arbetslöshet bland infödda i länet

Låg arbetslöshet bland infödda i länet

Nyheter Inrikes födda i Jönköpings har en klar fördel på arbetsmarknaden…

Kraftfullt utspel från S om arbetsmarknadspolitik

Kraftfullt utspel från S om arbetsmarknadspolitik

Nyheter En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna har analyserat sex områden vilka har betydelse för arbetsmarknads- och näringslivspolitiken…

Tips