Nyheter

Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd

Nyheter Allt fler får arbete i Värnamo kommun, rapporterar Newsworthy.

Bild: Press

Under november månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Sett till antalet personer betyder det att 784 av 17 422 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (140 färre än i november i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,5 procent.

I alla länets kommuner sjunker arbetslösheten. Störst är minskningen i Tranås, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Nässjö har den högsta (7,9 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 261 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan med 0,6 procentenheter och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,6 procent i Värnamo under november månad, motsvarande 508 av 4 379 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−84 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 11,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,1 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I november var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 106 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo sjunkit 21 månader i följd (från 8,7 procent i februari 2021 till 5,9 procent).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1 procentenhet.

Statistik: Arbetslösheten i Jönköpings län

Taggar

Dela