Nyheter

Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Värnamo

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Värnamo kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen, rapporterar Newsworthy.

Bild: Press

Under oktober månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol med 0,8 procentenheter. Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 766 av 17 409 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (164 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,4 procent.

I alla länets kommuner sjunker arbetslösheten. Störst är minskningen i Tranås, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,4 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3 procent), medan Nässjö har den högsta (7,9 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 244 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan med 0,7 procentenheter och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan KirunaKungsbackaPajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,3 procent i Värnamo under oktober månad, motsvarande 495 av 4 381 personer. Det är 1,9 procentenheter eller 107 personer färre  än vid samma tidpunkt i fjol. Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 11,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,9 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga med 0,4 procentenheter. I oktober var 5,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 103 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo sjunkit 20 månader i följd (ner från 8,7 procent i februari 2021 till 5,8 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Statistik: Arbetslösheten

Taggar

Dela