Nyheter

Politikerna om utredningen: ”Vi måste ha en plan för trafiken”

Nyheter Flera politiker diskuterar det senaste beskedet i viaduktsfrågan.  

– Vi måste hitta en trafiklösning för att komma åt den västra sidan med trafik men vi måste först och främst ha en plan för trafiken, både när det gäller parkeringsfrågan och trafikflöde i Värnamo stad på plats innan vi vet hur, när och var vi ska bygga en ny förbindelse, säger teknik- och fritidsnämndens andre vice ordförande Bo Svedberg (S).

I går berättade vi att konsulterna bakom bärighetsutredningen av viadukten rekommenderar en ny central förbindelse i Värnamo. Teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) var inte förvånad över utredningens resultat.

– Precis som förra utredningen så visade den här är att det är för dyrt att göra något åt den för att den skulle bli hållbar över tid. Jag hade blivit förvånad över om den här utredningen hade visat något annat, säger han. 

Nämndens andre vice ordförande Bo Svedberg (S) var heller inte förvånad över utredningens slutsatser.

– Jag visste vilket håll det skulle barka åt redan när jag såg den första utredningen och vi politiker bestämde oss för att stänga bron 2020. Nu ser vi att den inte ens kan hålla för ett körfält,  men som jag ser det så kan vi inte stanna där. Vi måste hitta en trafiklösning för att komma åt den västra sidan med trafik men vi måste först och främst ha en plan för trafiken, både när det gäller parkeringsfrågan och trafikflöde i Värnamo stad på plats innan vi vet hur, när och var vi ska bygga en ny förbindelse. Nuvarande viadukt har stått där i 80 år och nästa ska hålla i uppemot 100 år, men vi får inte stanna upp utvecklingen av Värnamo stad och dessutom är vi inte ensamma i det här projektet eftersom Trafikverket är inblandad i det här. 

En annan av politikerna som var med och fick informationen var ledamoten Kurt Nordin (SD).

– Enligt den första utredningen skulle ett belastningsprov göras inom sex månader, vilket inte blev av. Så här i efterhand kan jag konstatera att de 150 000 som de begärde för utredningen var onödiga pengar. Det man kan utläsa av utredningen är att det har varit ett eftersatt underhåll, det är det jag reagerar på, säger Kurt Nordin (SD). 

Jan Cherek (SD) instämmer i Kurt Nordins (SD) tankar.

– När vi hade upp det här i kommunstyrelsen röstade jag och Bengt (Lundström, SD) emot att vi skulle göra en utredning för 150 00 kronor då vi anser att det var onödiga pengar. Hade man gjort belastningsprovet som man var ålagd att göra inom sex månader så hade den här frågan redan varit klar. Jag håller även med Bo (Svedberg, S) till viss del om att vi måste ha en trafikplan, men det har inte enbart med parkeringar och trafikflöden att göra utan frågan vi måste ställa oss är hur vill vi utforma Värnamo? Vill vi ha trafik som går genom de centrala delarna av staden? Sedan måste även invånarna få vara med och vara delaktiga i frågan, säger Jan Cherek (SD).

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (MN) kommenterar ärendet på följande sätt:

– Länstrafiken har efterfrågan att de vill kunna trafikera viadukten eftersom de anser att det kan spara pengar för deras verksamhet. Nu har vi fått svart på vitt att det inte är möjligt, så nu kan vi meddela dem det och lägga de frågetecknen bakom oss.

Taggar

Dela


Läs mer

Dömer ut viadukten: ”Rekommenderar att ny bro byggs”
Nämnd får pengar för utredning
Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”
Så ligger det till i viaduktsfrågan
Begär 150 000 för utredning
Efter tre års väntan – snart vet vi vad viadukten tål

4 reaktioner på Politikerna om utredningen: ”Vi måste ha en plan för trafiken”

150.000 kronor rakt ner i sjön till ingen nytta. Det borde de begripit långt innan. Hela viadukten är helt körd.
Dessa pengar hade kunnat användas till något betydligt bättre.

Det är inte heller någon ny utredning. Det är en uppdatering av den som lämnades 2020.

Meeen, en politikers uppgift är väl inte bara att konstatera.
Huvuduppgiften är att få något gjort.
Det har man absolut inte fått i fallet viadukten.
Står ju kvar som en skammens symbol över handlingsförlamning.

Riv bron. Bygg en ny bank av sten och grus. Asfaltera och använd de gamla räckena. Cirka 1000 kronor per kubikmeter á 101 000 kronor. Summa 20 miljoner

Kommentarsfunktionen är stängd