Nyheter

Dömer ut viadukten: ”Rekommenderar att ny bro byggs”

Nyheter Det blir inget reversibelt körfält för bussar på viadukten, menar specialistkonsulterna bakom bärighetsutredningen som rekommenderar att en ny viadukt byggs.  

Det blir inget reversibelt körfält för bussar på viadukten, menar specialistkonsulterna bakom bärighetsutredningen som rekommenderar att en ny viadukt byggs. Arkivbild: David Alin

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2023 att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen skulle visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå. Utredningen genomfördes under hösten 2023 med hjälp av specialistkonsulter.

På teknik- och fritidsnämndens sammanträde informerades politikerna om utredningens resultat:

”Utredningen visar att det inte är möjligt att trafikera bron med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. För att möjliggöra trafikering med bussar krävs omfattande reparationer samt en förstärkning av brobaneplattan. Att åtgärda bron blir kostsamt i förhållande till den förväntade kvarvarande livslängden. Utredningen rekommenderar att en ny bro byggs”, står skrivet i mötesprotokollet.

– Uppdragsgivaren ville få klarlagt huruvida det gick att trafikera med reglerad trafik, det vill säga köra mitt på bron och med ett fordon i taget. Det hade funnits stora förtjänster om det hade gått, säger förvaltningschef Jesper du Rietz.

Är det aktuellt med åtgärder för att förlänga livslängden eller vad sker i processen nu? 

– Det är som jag bedömer det inte alls aktuellt med reparationsåtgärder. Dels kostar de mycket och dels är det förknippat med stor osäkerhet hur länge det håller. Därför är rekommendationen att inte reparera bron från utredaren, vilket för övrigt var samma slutsats som i den tidigare utredningen.

Taggar

Dela


Läs mer

Nämnd får pengar för utredning
Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”
Så ligger det till i viaduktsfrågan
Begär 150 000 för utredning
Efter tre års väntan – snart vet vi vad viadukten tål
Politikerna om utredningen: ”Vi måste ha en plan för trafiken”

16 reaktioner på Dömer ut viadukten: ”Rekommenderar att ny bro byggs”

Viadukten är en viktig del av tätortens infrastruktur. Att slippa köra långa omvägar för ta sig mellan övre och nedre delen av stan spar både tid och energi!
Att göra centrum bilfritt vore sista spiken i kistan för många butiker. Värnamoborna tar gärna bilen när de åker och handlar! Då är det viktigt att erbjuda god framkomlighet och bra möjligheter att parkera.
Annars är risken stor att de sista centrala butikerna flyttar till Bredasten eller Söderport.

Den som ytterligare vill döda energin och liv av ett redan döende Värnamo centrum önskar sig att viadukten rivs. Vem vill ha en kärna där inget händer, vem vill ha ett öde centrum, jo den som är tråkig och aldrig på stan. Se till att få liv i stan och lätt tillgänglighet. Anledningen att man tar sig och åker till Växjö och Jönköping är för att det finns liv där! Ni som vill se en tom kärna var kvar i skogen då! Ingen viadukt = spökcentrum.

Instämmer… Willys ligger ovanför viadukten och Lidl kommer man lätt till utan att köra genom Värnamo.
Bara att flytta bolaget ut till området där Biltema ligger och trafiken nere i centrum kommer att minska drastiskt och då kan man göra om alla gator där till gågator.
Så spräng viadukten och undvik att bygga en ny, då den inte skulle behövas för den lilla trafik som skulle återstå.

Bygg ingenting nu. Lägg pengarna där de behövs och gör mest nytta, det vill säga skola, vård och omsorg. Hoppas man slipper se en arena eller en viadukt byggas samtidigt som personal sparkas och skolor läggs ner. Det är inte kommunens pengar och definitivt inte IFK:s pengar det handlar om. Det är mina och mina medmedborgares pengar.

Bygg viadukt omedelbart! Bygg gärna en arena, om IFK står för notan. Arenan har ringa allmänintresse.

Varför viadukt? Skall det inte vara ett bilfritt centrum? Lägg pengarna på en ny arena.

Eller så kör man via Sågarliden ner, där det en gång var bommat för tåg. Bara att öppna upp och bygga övergång🤗

Dags att bygga ny viadukt. Arenan kan vänta.
Alla har nytta av viadukten. Prioritera rätt!

Helt rätt!!
Att värnamo skulle vara en miljökommun är skrattretande. Köer så det blir stopp i rondellerna, bilar som går på tomgång 15 minuter i köerna.
Helt sanslöst!

23 år efter att dåvarande Banverkets personal ansåg att den borde stängas för evigt.

Riv ner bron så är diskussionen över.

Lika bra vi vänjer oss vid att vara utan viadukt.

Står den kvar blir den snart ett monument som påminner om en svunnen tid.

Där har man stått många gånger om slirat med tradaren på den gamla goda tiden

Behövde vi vänta i fyra år på detta beslut. Nästa frågan är hur många år innan ny bro står på plats?

Behövs ingen ny viadukt. Bara trams och kapitalförstöring! Staden klarar sig fint med befintlig gångtunnel.

Kommentarsfunktionen är stängd