Skolverket

Skolchef välkomnar regeringsbeslut

Skolchef välkomnar regeringsbeslut

Nyheter "Positivt att regeringen satsar"

Miljonregn över skolan

Miljonregn över skolan

Nyheter "Detta kommer gynna eleverna och deras måluppfyllelse"

Engagerade Lasse redo för samordnande utmaning

Engagerade Lasse redo för samordnande utmaning

Nyheter Lasse Behrens är en driven person som ser möjligheterna med att arbeta tvärprofessionellt och får chansen att göra det som kommunens nye samordnare för TSI (tidiga samordnade insatser)…

Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet

Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet

Nyheter Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet ökade i Värnamo kommun i fjol, visar Newsworthys genomgång av Skolverkets statistik. Här är resultaten – skola för skola…

Tre av tio elever når inte gymnasieexamen i Värnamo

Tre av tio elever når inte gymnasieexamen i Värnamo

Nyheter I Värnamo kommun går 35 procent av eleverna utan gymnasieexamen efter tre år. Det visar Sveriges Lärares genomgång av ny statistik från Skolverket. – Den svenska skolan ger inte eleverna en likvärdig möjlighet och förlorade år är svåra att ta igen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare i ett pressmeddelande…

Fler behöriga till gymnasiet i Värnamo

Fler behöriga till gymnasiet i Värnamo

Nyheter Antalet elever som är behöriga för gymnasiets yrkesprogram ökade under förra läsåret i Värnamo kommun. 5,1 procent elever blev behöriga och med det ökar man näst mest i länet…

Uppdrag ska granska skolans arbete mot bland annat hedersrelaterat våld

Notiser Regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska skolans arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, inklusive att bland annat förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld. Samtidigt skjuter regeringen till medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck…

Hela listan: Så många är lärare är behöriga i Värnamos grundskolor

Hela listan: Så många är lärare är behöriga i Värnamos grundskolor

Nyheter Värnamo kommun noterade en svag nedgång i lärarbehörighet under förra läsåret till 71 procent, vilket är nära snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Sveriges Lärare i dag analyserar för samtliga kommuner och län…

Resande gosedjur gav Bors skola internationellt pris

Resande gosedjur gav Bors skola internationellt pris

Nyheter Bors högstadieskola i Värnamo och Böle förskola i Piteå har vunnit årets eTwinningpris i var sin ålderskategori. Det är lärarnas sinnrika undervisningssamarbeten med andra europeiska skolor för att främja internationell förståelse bland eleverna som prisas…

Ska arbeta för mer rättvisande betyg

Notiser I ett pressmeddelande informerar regeringen att de har gett Skolverket ett uppdrag kopplat till myndighetens pågående arbete med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas. Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som återspeglar elevernas kunskaper, vilket bland annat kan motverka betygsinflation…

Förskolor får utmärkelse för hållbar utveckling 

Nyheter Förskolorna Ängslyckan och Villa Villekulla i Bor och Skogsbacken i Gällaryd får Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling…

Arbetar för att öka andelen behöriga lärare

Nyheter Värnamo kommun arbetar för att öka andelen behöriga lärare. …

Sju av tio lärare är behöriga i Värnamo

Nyheter Grundskolan i Värnamo kommun ligger medelrankad när det kommer till lärarbehörighet. Det visar nya siffror från SCB. Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige…

Miljonregn över förvaltning 

Miljonregn över förvaltning 

Nyheter Ansökan beviljades. Nu regnar pengar över barn- och utbildningsförvaltningen. …

Kommuner tar del av skolmiljard

Kommuner tar del av skolmiljard

Nyheter Vaggeryds kommun och Värnamo kommun får miljontillskott, när den första delen av den så kallade skolmiljarden betalas ut. En satsning som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin…

Vårens nationella prov ställs in

Notiser Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna det för med sig i skolan…

Fler elever tar gymnasieexamen

Notiser För sjätte året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram…

Ny studie om elevers kunskaper bekräftar positivt trendbrott

Notiser Kunskapsresultaten i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 ligger kvar på samma nivå som 2015, när den internationella kunskapsmätningen TIMSS genomfördes förra gången. Det betyder att 2015 års trendbrott med förbättrade kunskapsresultat kvarstår och bekräftas i TIMSS 2019…

Tips