Nyheter

Engagerade Lasse redo för samordnande utmaning

Nyheter Lasse Behrens är en driven person som ser möjligheterna med att arbeta tvärprofessionellt och får chansen att göra det som kommunens nye samordnare för TSI (tidiga samordnade insatser).

– När jag såg den här tjänsten så kändes det spännande direkt. Jag har min bakgrund inom utredningsarbete av barn och unga inom socialtjänsten och blev imponerad av hur Värnamo kommun arbetar med förebyggande och främjande insatser, berättar Lasse Behrens, Värnamo kommuns nye samordnare för TSI (tidiga samordnade insatser). Bild: David Alin

2017 gav utbildningsdepartementet Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som syftade till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.  Uppdraget föll väl ut, reviderades och förlängdes fram till sommaren 2023. En av kommunerna som tidigt tog till sig det nya arbetssättet är Värnamo kommun. Sedan i maj 2021 har medborgarnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden arbetat i projektform med att utveckla och implementera arbetssättet i verksamheten med målet att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Arbetet föll väl ut och inför 2024 stod det klart att kommunen möjliggör en heltidsanställning av en TSI-samordnare. Den 6 december 2023 gjorde Lasse Behrens sin första arbetsdag på Värnamo kommun.

– När jag såg den här tjänsten så kändes det spännande direkt. Jag har min bakgrund inom utredningsarbete av barn och unga inom socialtjänsten och blev imponerad av hur Värnamo kommun arbetar med förebyggande och främjande insatser. Under förra året var Värnamo en av fyra kommuner i länet som studerades av följeforskare gällande TSI. När slutrapporten presenterades stod det klart att Värnamo kommun är en av de kommuner i en nationell jämförelse som har ledartröjan på sig. Det märks att kommunen tar de här frågorna på allvar. Ska man få in ett helhetsperspektiv i det hela så måste man ha med sig hela den kommunala verksamheten och vi är jätteglada att man från kommunstyrelsen sagt att man ska satsa på TSI inom hela kommunen, säger Lasse.

– Eftersom alla aktörer inom Värnamo kommun ska arbeta utifrån TSI kommer de kunna ta kontakt med mig när de upptäcker tidiga behov i mötet med barn/unga och föräldrar. Viktigt att understryka här är att inte vänta med att ta en kontakt när man upptäckt obalans eller behov hos en individ. Det är alltid socialtjänsten som ska göra bedömningen om det är ett ärende för TSI eller om en ansökan ska göras till myndighet. En utmaning vi har haft när vi arbetade med TSI under projekttiden 2022 och 2023 är att behoven ofta inkommit för sent och att det då redan hade gått för långt. Så vad jag vill skicka med är att våga lite på magkänslan och ta hellre en kontakt för mycket än för lite. Uppfattar man ett behov som privatperson kan man ta kontakt med Värnamo kommuns kontaktcenter, säger han.

Lasse Behrens är utbildad socionom. Tidigare har han arbetat som utredare med inriktning mot barn och unga på socialtjänsten i Jönköping. När han i höstas fick se en annons om att Värnamo kommun söker en TSI-samordnare bestämde han sig för att söka.

– Jag kände att min bakgrund har gett mig ett bra perspektiv in i det här arbetet. Inom socialtjänst jobbar man mycket förebyggande, men ett problem som jag såg var att ”varför jobbar man inte mer med varandra?” Det görs ett fantastiskt arbete inom socialtjänsten, men det finns också behov av att jobba på ett annat sätt. Vi behöver tänka utifrån barn och ungas och familjers levnadsförhållanden och komma bort från ett traditionellt, systematiskt perspektiv. Vi behöver jobba tillsammans för att kunna göra skillnad och det är det som jag tycker är väldigt spännande med det här arbetet. Följeforskarna menar att samhället måste bli bättre på att samverka så att barn inte hamnar mellan stolarna och får rätt hjälp. Vi har en lång väg att gå men Värnamo kommun har vind i seglen och har kommit ganska långt i vårt arbete i jämförelse med andra kommuner. Sedan vill jag även tillägga att tidiga samordnade insatser riktar sig inte enbart till barn och unga. Det kan även handla om att en förälder kan få stöd i sitt föräldraskap under en tid, säger han.

– Det märks att Värnamo kommun satsar helhjärtat på det här området och det känns roligt att få vara med i den här processen. Man känner att det finns en extra gnista kring det här. Folk som arbetar här brinner lite extra för det förebyggande arbetet, man tycker att det är viktigt och det är roligt. Jag ser fram emot den här utmaningen, avrundar Lasse.

Taggar

Dela