Nyheter

Miljonregn över skolan

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen får 7,3 miljoner kronor från Skolverket för riktade insatser för att stärka utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Satsningen gäller förvaltningens alla delar, från förskola, grundskola, gymnasium till vuxenutbildning. Även lärare i fritidshem inkluderas.

Barn- och utbildningsförvaltningen får 7,3 miljoner kronor från Skolverket för riktade insatser för att stärka utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar Skolverket med kommunen för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nya i det svenska språket eller har annat modersmål än svenska. Värnamo kommun var en av kommunerna som fick erbjudandet av att vara en del av insatsen. De beslutade sig för att skicka en ansökan.

– Man kunde efter beskrivning av verksamheten och de utmaningar vi har ansöka om medel som kunde ge allt mellan tre till sju miljoner och när beskedet kom stod det klart att vi fick 7,3 miljoner kronor. Det betyder att vi under tre år kan göra stora satsningar för att kompetensutveckla vår personal. Detta kommer gynna eleverna och deras måluppfyllelse. Inte bara i svenska språket utan även för andra ämnen då läsning och läsförståelse är viktigt för alla ämnen. Det kommer så klart också ge ringar på vattnet för alla elever, inte bara dem som insatserna främst riktas mot då språkutveckling är viktigt för alla. Det känns helt underbart, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson.

Det är en storsatsning som kommunen får chansen att göra. Fokuset kommer att ligga på kompetensutveckling för att ge en höjd kompetens kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt hos all personal.

– Dels är det några som ska få extra utbildning genom Linnéuniversitetet, men sedan handlar det inte minst om ett kollegialt lärande. Vi behöver öka måluppfyllelsen och det gäller att ta tillvara på den här möjligheten, så vi är väldigt glada för det här beskedet, säger Maria Johansson.

Taggar

Dela