Nyheter

Tre av tio elever når inte gymnasieexamen i Värnamo

Nyheter I Värnamo kommun går 35 procent av eleverna utan gymnasieexamen efter tre år. Det visar Sveriges Lärares genomgång av ny statistik från Skolverket. – Den svenska skolan ger inte eleverna en likvärdig möjlighet och förlorade år är svåra att ta igen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare i ett pressmeddelande.

I Värnamo kommun går 35 procent av eleverna utan gymnasieexamen efter tre år. Det visar Sveriges Lärares genomgång av ny statistik från Skolverket. Arkivbild: David Alin

Sveriges Lärare har bearbetat Skolverkets statistik över hur många som klarar gymnasiet – och hur många som slås ut. Den nya statistiken visar på stora skillnader mellan kommuner. I över 20 kommuner är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år.

I Värnamo kommun var det hela 35 procent som inte klarade gymnasieexamen. Det är förhållandevis många elever som slås ut jämfört med resten av landet. I landet som helhet saknade 29 procent av eleverna gymnasieexamen efter tre år.

– Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare klarar inte av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola. Skolan är i akut behov av resurser och på sikt måste staten ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få samma möjlighet att lyckas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Det råder stora skillnader mellan kommunerna. Bland kommunerna i Jönköpings län sticker framför allt Gnosjö ut. Hela 52 procent av gymnasieeleverna saknade examen.

Fotnot: Den här texten bygger på statistik från Skolverket vid utgången av läsåret 2022/23. Den avser de elever som började gymnasieskolan läsåret 2020/21. För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Om inte annat anges räknar vi hur stor andel av samtliga gymnasieelever som saknade examen efter tre år (inklusive introduktionsprogram).

Källa: Pressmeddelande från Sveriges Lärare

Taggar

Dela


4 reaktioner på Tre av tio elever når inte gymnasieexamen i Värnamo

Kalla det löjeväckande, slappt eller vad ni vill. Trots allt är det väl vuxenvärlden och kommunen som är ytterst ansvariga. Stora klasser och liten närvaro av vuxna i skolan missgynnar främst de svaga eleverna.
Kommunens fokus måste riktas mot denna ödesfråga, våra barns utbildning som ska ge dem möjlighet till ett framgångsrikt liv. Detta är långt mer angeläget än att vi ska bli 40 000 innevånare till 2035.

Det är nog så att alla har möjlighet – men rätt många väljer att inte ta vara på denna. Skola, skolskjuts och skolmat är mig veterligen avgiftsfritt i Sverige.

Slapphet är ordet – i kombination med dålig disciplin i klassrummet, vilket huvudsakligen drabbar unga och omogna killar. Flumskolans konsekvenser.

Kommentarsfunktionen är stängd