Hälsosam uppväxt i Värnamo

Vill införa livsstilsprojekt permanent

Vill införa livsstilsprojekt permanent

Nyheter Tekniska förvaltningen vill att satsningen på en hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar införs permanent i verksamheten…

Hälsa och mat i fokus

Hälsa och mat i fokus

Nyheter Hälsa och mat står i fokus när Värnamo kommuns måltidsservice satsar på att utbilda såväl måltidspersonal och chefer som pedagoger och föräldrar under hösten. Som final serveras en festlig vegetarisk Nobelmiddag i skolor och förskolor den 10 december…

Förslaget: Uppdatera Apladalens lekplats

Förslaget: Uppdatera Apladalens lekplats

Nyheter Uppdatera lekplatsen och bygg ett utegym och en hinderbana intill lekparken. Det menar en kommuninvånare som har skickat in ett medborgarinitiativ till Värnamo kommun…

Projektmedel fördelas bland förvaltningar 

Projektmedel fördelas bland förvaltningar 

Nyheter Kommunstyrelsen har beslutat att fördela avsatta medel för fortsatt arbete med en Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun mellan de olika förvaltningarna…

HUV blir fortsatt HUV

HUV blir fortsatt HUV

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. HUV fortsätter som HUV…

HUV blir HUV 2.0?

HUV blir HUV 2.0?

Nyheter Den frågan får ett svar under dagens kommunstyrelsesammanträde…

”Ett strategiskt ställningstagande”

”Ett strategiskt ställningstagande”

Nyheter Livsstilsprojektet HUV blir en del av kommunens målstyrningsarbete…

Välkomnar hälsosam satsning

Välkomnar hälsosam satsning

Nyheter Linda-Marie Rönnqvist välkomnar fullmäktiges beslut om en fortsatt satsning på livsstilsprojekt…

Satsar på en hälsosam uppväxt

Satsar på en hälsosam uppväxt

Nyheter Fullmäktige har sagt sitt. Livsstilsprojektet HUV får en långsiktig finansiering…

Tips