Nyheter

Arenaprocessen återupptas: ”Snabbaste väg att få till en ny arena”

Nyheter Det kan fortfarande bli en fotbollsarena på Ljusseveka. Det står klart efter Värnamo kommuns pressträff.

Stadsarkitekt Henrik Storm redogör för kommunens nya planer för fotbollsarenan. Bild: David Alin  [1/2]

Förvaltningschef Jesper du Rietz berättar om nuvarande och framtida situation när det gäller Finnvedsvallen. Bild: David Alin  [2/2]

Värnamo kommun kommer inte överklaga mark- och miljödomstolens beslut om att stoppa arenabygget. I stället upphävs kommunfullmäktiges antagandebeslut om detaljplanen och så återupptas detaljplaneprocessen. Man gör också som mark- och miljödomstolen vill och kompletterar detaljplanen med en ny miljökonsekvensutredning.

–Vårt förslag nu, som vi har diskuterat med vår kommunjurist och också förankrat bland politikerna, är att vi återupptar ärendet. Vi fortsätter helt enkelt planprocessen och gör den här fördjupade undersökningen av betydande miljöpåverkan. Om vi då kommer fram till att det kan bli betydande miljöpåverkan så får vi komplettera med en miljökonsekvensbeskrivning, säger Henrik Storm.

– Kommunen har gjort bedömningen att arenaplanen inte är ett så kallat MKB-projekt och då har vi inte heller gjort en fördjupad undersökning av betydande miljöpåverkan enligt paragraferna 10 till 13 i miljöbedömningsförordningen. Det är det som domstolen har en annan uppfattning om. Man anser att det handlar om ett så kallat ”annat stadsbyggnadsprojekt” och då krävs det de här extra utredningarna som vi inte har gjort, säger stadsarkitekten Henrik Storm och fortsätter:

– Plan- och bygglagen är i grunden en avvägningslagstiftning där man gör olika bedömningar. Vi kan också konstatera att domstolen bygger domen på två rättsfall. Det ena från december 2023, alltså efter det att arenaplanen hade antagits, och det andra från oktober 2022. Det är en praxis som har växt fram parallellt med att vi har tagit fram detaljplanen.

Efter att kommunen kompletterat detaljplanen är att tanken att den ska antas på nytt av kommunfullmäktige.

– Vi har funderat på att överklaga men vi bedömer att den väg vi väljer nu kommer att gå snabbast för att komma fram till en ny arena, säger Henrik Storm.

När det gäller tidsplanen ber kommunen att återkomma i ärendet.

– Jag vill inte spekulera i det, det är en formaliseringsprocess. Vi får återkomma helt enkelt, jag vet inte, säger Henrik Storm.

– Det här är slutsatser som vi har dragit och förankrat med politiken och så har vi tagit ett formellt beslut om att vi ska  återuppta ärendet, säger kommundirektör Ulf Svensson.

Därefter tog Jesper du Rietz plats på podiet för att prata om grässituationen på Finnvedsvallen.

– Det här är ett stort misslyckande, det finns ju inga andra ord för att vår fina förening IFK inte kan spela sina hemmamatcher på Finnvedsvallen. Självklart är det ett stort misslyckande. Det måste sägas och understrykas.

– Den andra slutsatsen är att precis allt i arbetet runt omkring hur vi sköter Finnvedsvallen och även framtida fotbollsplaner måste ses över, för vi och framförallt inte IFK kan inte hamna i den här situationen framöver, säger Jesper Du Rietz.
Gräset på Finnvedsvallen är fortfarande inte bra. Den främsta anledningen till det hela är att stora ytor av gräset har dött på grund av snömögel.

– Ett annat problem vi har är svårigheter med tillväxt i rotsystemet, både i det gamla men även det nysådda gräset. Orsaken till den dåliga tillväxten är inte helt klarlagd, det finns olika tankar om det, inleder du Rietz.

På grund av problematiken har Finnvedsvallen bedömts vara icke godkänd för allsvenskt spel under säsongens två första matcher.

– Framför allt är det rotsystemet som är problemet. Det vill säga att gräset släpper och ytterst är detta en fråga om säkerhet för spelarna, en skaderisk. Rotsystemet har svårt att ta sig ner på djupet och det finns många bakomliggande faktorer. En som är väldigt avgörande är att fotbollssäsongen är väldigt lång, då det ska spelas svensk elitfotboll från första helgen i april till sista helgen i november och vi lever i ett land uppe i det kalla Norden, det är en grundförutsättning. Själva platsen som sådan, Finnvedsvallen, befinner sig lågt jämfört med omgivande temperatur med stora höjder runt omkring och Lagan i närheten. Det gör att det är en kyla, fuktigt och vått vilket inte gynnar växtligheten. Det kan också vara så att den jordmåne som vi har på Finnvedsvallen, så som lagren ligger, är en begränsande faktor. Det diskuteras bland annat om inte ett tunt lager med biokol är en sådan faktor som hindrar rötterna från att växa, säger du Rietz.

Bedömningen är att det krävs långvarig värme under en längre tid för att rötterna ska ta sig och eftersom samhället går mot en kallare tiodagarsperiod gör kommunen bedömningen att planen blir godkänd först i mitten av maj.

– Det gör att hemmamatcherna den 28 april samt den 12 maj är i riskzonen. Om man jämför med förra året så var det ungefär samma förutsättningar, även om jag ska säga att det var betydligt kallare om nätterna i hela mars under förra året, men då spelades hemmamatch mot Brommapojkarna den 4 maj. När det gäller vägen framåt så måste vi fortsätta arbeta metodiskt med vertikalskärning, luftning, gödning, värmeduk och vatten enligt beslutad åtgärdsplan. Vi måste också fördjupa samarbetet mellan kommunen och IFK och ta det ytterligare några nivåer. Vi måste utöka, stärka och förtydliga arbetet med vår kvalitetsgrupp. Vi ska också analysera möjlig bättring av markbädden under uppehållen i juni och utreda förutsättningar för att anlägga markvärme. Någonstans 15 till 20 miljoner kostar det att lägga in planvärme, men det baseras på siffror innan inflationen. I vilket fall som helst måste kostnad och möjliga system för detta utredas, säger du Rietz.

Rekommenderade artiklar

LÄS MER:  Kommunalrådet om arenadomen: "Målet är att skyndsamt hitta lösningar"
LÄS MER:  Naturskyddsförening om arenadomen
LÄS MER:  Politikern om arenabeskedet: ”Känns som att de inte vill ge mig rätt”
LÄS MER:  Nämndordförande om beslutet: "Tråkigt att det blev så här"
LÄS MER:  Kommunalrådet om beskedet: "Jättetråkigt"
LÄS MER:  IFK efter arenachocken: ”Svårt att fatta beslut om framtiden”
LÄS MER:  Beskedet: Domstolen stoppar arenaplanerna
Taggar

Dela


10 reaktioner på Arenaprocessen återupptas: ”Snabbaste väg att få till en ny arena”

Gummifabriken kostade väl lika mycket att sanera som det skulle kosta att bygga nytt på ett annat ställe, de visste vad de gjorde de som sålde men inte blåögda kommunen.

Att lägga 15-20 miljoner kronor för värme i planen går att utreda, men att lägga motsvarande pengar för att få en fungerande viadukt är inte att tänka på.

Skicka faktura för två spelade hemmamatcher till IFK , det säger det mesta om vilken koll Värnamo kommun har, bara sina löner som gäller.

En arena skall icke byggas av våra skattepengar. Det kommer bli som Gummifabriken som blev ett skandalbygge. Spendera våra skattepengar tå något som verkligen behövs äldreomsorg och barnomsorg + kransorterna som får bakslag på allt dem begär.

Varför inte bygga utåt Hörle till, därvid behöver inte markberedningen kosta så mången flis, samordna med internerna- de kanske vet bäst, där är det enkelt att bygga på sandmark.
Allt går ju att lösa med busstrafiken! =)
För fotbollen!!!

Kommunen kanske inte ska ta på sig det stora ansvaret att tillhandahålla idrottsanläggningar för elitnivå. Det är verkligen ett stort åtagande för en liten kommun som Värnamo!
Kanske skulle fotbollsklubbarna sköta detta själva i samarbete med fotbollförbundet. Det är ju ändå förbundet som är kravställare, och bör då också stötta klubbarna med fungerande anläggningar.
Sedan kan kommuner och näringsliv bidra med sponsring medan klubben sköter anläggningen. Så gör man ju i många sporter. Tennisklubben är ju ett exempel på detta. Kommunen kan även upplåta billig mark till eventuella byggen av nya anläggningar. Det får dock inte ske på bekostnad av kommunens kärnverksamheter!

Ny modell på detaljplanen, ny runda i kommunfullmäktige. Ny upphandling. Nytt överklagande.
Detta kommer att ta tid och bli dyrt.

Detta kan ju inte vara möjligt,
IFK hyr väl arenan av kommunen och är den då inte spelbar måste väl kommunen betala de extra kostnaderna och de minskade intäkterna aom uppstår

Kommentarsfunktionen är stängd