Nyheter

Politikern om arenabeskedet: ”Känns som att de inte vill ge mig rätt”

Nyheter Jan Cherek (SD) kommenterar mark- och miljödomstolens besked i arenafrågan.

Jan Cherek (SD) kommenterar mark- och miljödomstolens besked i arenafrågan. Bilder: David Alin/HMXW Arkitekter

En chockartad situation uppstod i Värnamo förmiddagen den 12 april 2024 när det stod klart att mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt beslutat sig för att riva upp den detaljplan som skulle bana väg för en ny fotbollsarena på Ljussevekaområdet. Men alla var inte chockade. Med hänvisning till kommunens dricksvatten och ytterligare miljöaspekter ifrågasatte Sverigedemokraterna med Jan Cherek i spetsen platsvalet från första början.

– Jag har sagt från början att det inte kommer att bli någon fotbollsarena i Ljusseveka och nu får jag rätt. Jag har läst igenom alla offentliga dokument rörande området och har läst in mig på miljöbalken, vattenskyddsföreskrifterna och andra relevanta lagar och regelverk. Utifrån detta har jag hela tiden kunna säga att det inte kommer att bli någon arena där för att det är helt omöjligt, medan de andra har ridit på att ”vi har gjort så mycket bra” och så vidare. När jag ställde frågan i kommunfullmäktige så anklagades jag för att klanka ner på tjänstemännens arbete, och jag sa att jag klankar inte ner på dem. De har nog gjort så gott dem kan och det står jag för, att de har gjort så gott dem kan, men det räcker inte. De har inte den kunskapen och så vidare och det är en olämplig plats. Nu har ju mark- och miljödomstolens ställt sig bakom detta, säger Jan Cherek och fortsätter:

– Första KF-mötet var alla emot mig på grund av att jag var rädd om vårt dricksvatten. Men det är bara en av alla aspekter som jag har studerat. Jag har haft noga samtal om ekonomi tillsammans med bland annat Dan Persson, landets främsta kännare inom arenatrender i både Sverige och Europa, och när det gäller placeringen så diskuterade jag med en vän som var involverad i Kalmar FF under tiden deras nya arena kom till. Tanken var att de skulle lägga den nära stadens centrum och han var inne på att det var bra, men de beslutade till sig till slut för att bygga Guldfågels Arena i nordvästra Kalmar. Nu, flera år senare, kan han erkänna att det var rätt beslut att inte lägga den i centrum, för nu har det blivit en helt ny stadsdel där det har blossat upp caféer, restauranger, affärer och gym i anslutning till det hela. Då slipper man det här med förtätning som jag är skeptisk till. Det är bättre att kommunen växer på bredden.

– Hade man lyssnat på mig från början när jag ställde de här frågorna om just dricksvattnet och området så hade vi inte suttit i den sits som vi gör i dag. Då hade vi kanske haft spaden i marken på den plats jag föreslog, men nu känns det lite som att de gör allt de kan för att inte kunna ta det området. Det pratas om att de har fyra-fem platser de tittar på, men det känns som att kommunen inte vill ge mig rätt, säger Jan Cherek.

Han ger också kommunen rekommendationen att lägga tankar om en eventuell överklagan åt sidan.

– Det intressanta i det här fallet är att om kommunen bestämmer sig för att överklaga till mark- och miljööverdomstolen så får de inte komplettera med nya uppgifter, utan då blir det på samma handlingar och då är det dödfött. Vad ska överdomstolen säga? Då klankar de endast ner på mark- och miljödomstolens arbete. Det hade inte tillfört något nytt, säger han och fortsätter:

– Ska de överklaga så tar det nog två år innan spaden sätts i jorden, om det går rätt. Det snabbaste de kan göra nu är att starta en ny projektering, svälja förtreten och se ut en ny plats. Då får vi räkna med att det tar minst ett år i alla fall, med en ny projektering, detaljplan och ny upphandling. Sedan är det allt med vägar och övrig infrastruktur också, det är en stor process.

Sverigedemokraterna lade hösten 2020 en motion om bygget av en arenastad öster om fjärrvärmeverket vid riksväg 27, mitt emot Mossleplatån. Jan Cherek öppnar för att kommunen borde titta på detta alternativ.

– Fördelen med om de väljer vår plats är att VA går redan i jorden där. Vi sparar rätt mycket på VA-kollektivet då plus att vi kan nyttja värmen från fjärrvärmeverkets returvatten, säger han.

LÄS MER:  Nämndordförande om beslutet: "Tråkigt att det blev så här"
LÄS MER:  Kommunalrådet om beskedet: "Jättetråkigt"
LÄS MER:  IFK efter arenachocken: ”Svårt att fatta beslut om framtiden”
LÄS MER:  Beskedet: Domstolen stoppar arenaplanerna
Taggar

Dela


6 reaktioner på Politikern om arenabeskedet: ”Känns som att de inte vill ge mig rätt”

Förstår inte varför IFK nödvändigtvis envisas med att nya arenan ska ligga vid Ljusesveka. Hade de gått med på att bygga på annan plats hade de redan haft ny arena.

Lägg våra pengar på de äldre så att de får en bättre tillvaro. Jag har sett hur det funkar även massor av yngre som behöver satsas på som inte är fotbollsintresserade även jag som skattebetalare är inte det minsta intresserad

En ny arena ligger i nuläget cirka fyra-fem år bort i tid inräknat detaljplanering, projektering, upphandling och byggnation oavsett placering vid Ljusseveka, värmeverket eller annan plats. De personer som påstår eller tror något annat är bara naiva.
Tydligt att kommunens politiker och tjänstemän har bristande kompetens.

Fråga till Jan Cherek. Innebär detta att man inte kan bygga bostäder som det är tänkt vid Prostsjön-området eller ligger den planerade bebyggelsen utanför vattentäkten? Ljussevekaleden byggdes innan. Ligger den också utanför vattentäkten? Om det är så att dessa exempel också ligger innanför vattentäkten vad är det då som gör att bebyggelsen ska byggas och att det var okej att bygga Ljussevekaleden? Hjälp mig med ett bra svar.

Det är ett komplext område och jag kan ge dig mer ingående svar om du skickar mig ett mail.
Man gjorde en utredning vad gäller träbyggnad utan källare som Lunds Universitet utförde.
Ett fåtal hus utspridda närmare konstgräsplanen och campingen. Om man får bygga eller ej beror på var i området man bygger.
Fotbollsarenan har man planerat i kanten av inre vattenskyddsområde i mossen där det finns tre grundvatten skikt. Ytvatten, övre och undreskickt
Man beviljade dispens från länsstyrelsen att man får max schakta ner till 1 m över grundvattnet och vid högvatten så är grundvattnet över den nivån.
I dispensen står det att kommunen måste söka tillstånd för grundvattensänkning vilket jag inte ser att det är gjort.
Ett annat problem som jag ser det är att man sökte dispens för Arena och efter att det beviljats så har man döpt om det i handlingarna till idrottsområde.
Finns ingen ansökning på att simhall, ishall eller något annat så jag förstår miljö- och markdomstolen.
Vad gäller Ljussevekaleden så har jag givetvis plockat ut samtliga utredningar och Vägverket numer Trafikverket har gjort en grundlig konsekvensutredning vilket inte kommunen gjort. I den står det att Vattentäkten är av riksintresse och man fick göra vissa åtgärden för att få bygga leden.

Helt rätt plats, bortanför värmeverket. Svälj förtreten och sätt igång.
Men ska man gå efter kommunstyrelsen och dess tidigare beslut så är detta inte möjligt.
Dels för att förslaget kommer från SD, dels från gräsrot. Man har ju satt i system att inte godta kommuninnevånares förslag.
Tror stt det i mångt och mycket bottnar i att, varför ska vi ha dyra tjänstemän och k-ledamöter om vi ska godta och erkänna att lekmän vet bättre.

Kommentarsfunktionen är stängd